Skip to main content

Socialdemokraternas svek i skolan

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 08:45 CEST

Stockholm tappar sin ledande position i kategorin löner i Lärarförbundets ranking för Sveriges bästa skolkommun. För mer än två år tog Socialdemokraterna över makten i Stockholms stad. Halvvägs till nästa val är det dags att på allvar granska Socialdemokraternas politik. Vad var deras löften och vad har hänt med staden och stockholmarnas ekonomi? Hur går det med bostadsbyggandet? Vad händer i skolorna?

Efter två filmer som granskat Socialdemokraternas politik halvvägs in i mandatperioden kommer nu del 3 – Socialdemokraternas svek i skolan.

2014 lovade Socialdemokraterna att satsa på lärarna, stärka kunskapsresultaten och värna det fria skolvalet. Efter två är det uppenbart att Socialdemokraterna har misslyckats. Kunskapsresultaten sjunker, satsningarna på lärarlönerna har halverats och det fria skolvalet är på allvar hotat.

- Det är allvarligt att kurvorna för Stockholms skolor pekar nedåt, sjunkande resultat innebär att färre elever når kunskapsmålen och därmed möjligheten att forma sin egen framtid. Att halvera lärarlönesatsningarna på skolan, så att Stockholm nu ligger under rikssnittet, samtidigt som det är brist på lärare är helt fel väg att gå. Stockholms stad ska ha Sveriges bästa lärare och då krävs det att man satar på lärarna, säger oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M).

- Skolvalet ger alla elever och föräldrar rätten att välja den skola de vill gå i utifrån vad som passar varje barn bäst. Det är eleven och föräldrarna som vet vilken skola som passar dem bäst och inte något som politiker eller kommunbyråkrater ska bestämma. Det är med allt större oro som jag tar del av signalerna från Socialdemokraterna om att de vill begränsa eller helt avskaffa det fria skolvalet, avslutar oppositionsborgarrådet Cecilia Brinck (M).

Se filmen om Socialdemokraternas svek i skolan

Se del 1 om ekonomin.

Se del 2 om bostadsbyggandet.

Fakta

  • Andelen behöriga till yrkesprogram har sjunkit med 2,5 procentenheter, och andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen har minskat med 2,8 procentenheter.
  • Mellan 2006 och 2014 ökade genomsnittliga lärarlönen per lärare i Stockholms stad med 7 000 kr/månad, den ökningen var högre i Stockholm än i riket. 2015 avstannade den satsningen och ökningen landade lägre än rikssnittet.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222