This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

​Spånga-Tensta höjer kvaliteten vid stadsdelens fritidsgårdar

Pressmeddelande -

​Spånga-Tensta höjer kvaliteten vid stadsdelens fritidsgårdar

Den grönblå majoriteten i Spånga-Tensta har tidigare gett stadsdelsförvaltningen i uppdrag att analysera verksamheten vid stadsdelens sex fritidsgårdar och utifrån den analysen återkomma till nämnden med förslag på förbättringar och förändringar. Utredningen har bland annat pekat på brister i kvalitet samt ett behov av att anpassa utbudet för att attrahera fler ungdomar i stadsdelen. Stadsdelen kommer därför upphandla fyra gårdar i en samlad upphandling.

- På majoritetens uppdrag har stadsdelsförvaltningen förutsättningslöst analyserat verksamheten vid de fritidsgårdar vi har i stadsdelen. Nu går vi vidare och tar ett samlat grepp för att säkerställa hög kvalité, innehåll och struktur i fritidsverksamheten framöver. Detta gör vi bland annat genom att aktivt se till att all tills vidare anställd personal i våra fritidsgårdar har adekvat utbildning, genom att utse en samordnare för varje fritidsgård samt genom bättre uppföljning och kontroll av verksamheten, säger stadsdelsnämndens ordförande Ole-Jörgen Persson (M).

- Jag kan inte nog understryka betydelsen av väl fungerande fritidsverksamheter för stadsdelens ungdomar, framför allt när det gäller det brottsförebyggande och sociala arbetet. För oss i den grönblå majoriteten har det varit avgörande att antalet fritidsgårdar inte ska påverkas, och att vi ska hitta former som gör att projektverksamheten vid TechTensta ska fortsätta framöver, avslutar Ole-Jörgen Persson (M).

Fakta

Bromstens fritidsgård kommer att fortsätta drivas i stadsdelens egna regi, medan Blå Huset, Hjuset, Grottan och Spånga folkan kommer bli föremål för upphandling och därmed läggas ut på entreprenad. Stadsdelen ger samtidigt förvaltningen i uppdrag att hitta finansiering för fortsatt drift av verksamheten vid TechTensta då detta är en viktig del i stadsdelens arbete när det kommer till att öka intresset bland unga för digital teknik, programmering och webbdesign.

Ämnen

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt