Skip to main content

Sten Nordin (M): Kraftig ökning av påbörjade lägenheter i Stockholms stad under 2013

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2014 06:43 CET

Bostadsbyggandet i Stockholms stad ökade kraftigt under 2013 visar nya siffror från stadens exploateringskontor. Totalt påbörjades 6671 bostäder under året vilket är den högsta siffran sedan 2006. Sammanlagt ska det byggas 140 000 bostäder till 2030.

– Att bostadsbyggandet når så pass höga nivåer visar att staden har en effektiv planering och att det finns en tydlig framåtanda i Stockholms byggbransch. Jag tror att våra signaler om kraftigt ökat bostadsbyggande har tagits emot väl av byggföretagen, säger Sten Nordin (M).

Sten Nordin tror även att bostadsbyggandet kommer öka ytterligare kommande år.

– Stockholms stad har antagit ett ambitiöst mål om att bygga 140 000 bostäder till 2030 och både exploaterings- och stadsbyggnadskontoren har höjt tempot för markanvisningar och planprocesser, säger Sten Nordin (M).

Fakta

  • Under 2013 påbörjades bygget av 6 671 lägenheter i Stockholms stad.
  • Av dessa är 5 372 nybyggnationer och 1 299 ombyggnationer av olika slag. Vanligen kontor som görs om till bostäder.
  • 6671 påbörjade lägenheter under ett år är den högsta siffran sedan 2006. 2006 års siffror innehåller de så kallade ”Odellplattorna”.

Presskontakt: Markus Jonsson, 076-12 29 201

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222