Skip to main content

Sten Nordin (M): Nu bygger vi första etappen av Årstastråket

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2012 07:01 CEST

Stockholms stad
Finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande
Sten Nordin (M)

Årstastråkets första etapp innehåller ca 418 lägenheter och en förskola fördelade på fem kvarter. Beslutet innebär att Johanneshovsvägen och Årstavägen byggs om till stadsgator med gång- och cykelbana, trädplantering, bilkörfält och kantstensparkering.

– Årstastråket, mellan stadsdelarna Årsta och Enskede Gård är ett av våra stora bostadsutvecklingsprojekt, som omfattar 1 675 bostäder fördelade på tre etapper, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).

– Att staden har grävt ner de kraftledningar som tidigare fanns i området ger oss nya möjligheter till bostäder i ett populärt och expansivt område. Nu öppnar vi möjligheten till fler bostäder och lokaler för näringsverksamheter inom denna första etapp, något som i sin tur möjliggör att karaktären för området blir mer stadslikt. Detta innebär också en ökad möjlighet till förbättrad ekonomi för hela projektet, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).

Presskontakt:
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222