This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Sten Nordin (M): Stockholm står idag värd för Nordisk huvudstadskonferens

Pressmeddelande -

Sten Nordin (M): Stockholm står idag värd för Nordisk huvudstadskonferens

Finansroteln, Stockholms stad
Sten Nordin (M), Kommunstyrelsens ordförande och finansborgarråd

Idag träffas representanter för de nordiska huvudstäderna i Stockholm för att under två dagar utbyta tankar, erfarenheter och goda exempel. Temat för mötet är ”Den Växande Staden – möjligheter och utmaningar med globalisering och urbanisering”.

– Som nordiska huvudstäder står vi inför liknande utmaningar. Många av oss växer, somliga mycket snabbt. En växande befolkning innebär ökade krav samtidigt som tillväxt är en förutsättning för att vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Det är en spännande utmaning, säger Sten Nordin (M), kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

– Norden är känt för sin innovationsförmåga, ett område där internationella undersökningar visar att vi är främst i världen. Genom ett ömsesidigt utbyte kan vi lägga vår kraft på fortsatt utveckling av våra styrkor istället för att enskilt uppfinna hjulet på nytt, menar Sten Nordin (M), kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

– Senast vi sågs var i Köpenhamn 2011. Då var temat grön tillväxt och våra diskussioner då mynnade bl.a. ut i skapandet av en gemensam exportkatalog med hållbarhetsprojekt i våra respektive städer. Målsättningen är att även årets möte ska mynna ut i såväl visionära som mer konkreta resultat, säger Sten Nordin (M), kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

Fakta:
Nordisk huvudstadskonferens är en vartannat år återkommande konferens där de nordiska huvudstädernas politiker och tjänstemän träffas för att diskutera ett aktuellt ämne.

De städer som kommer att vara representerade i årets konferens förutom Stockholm är Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Reykjavik, Mariehamn och Torshamn.

Årets tema för konferensen är ”Den Växande Staden – möjligheter och utmaningar med globalisering och urbanisering”.

Presskontakt:
Therez Olsson, pressekreterare, 076-12 29 200 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Ämnen

Taggar

Regioner


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Presskontakt