Skip to main content

Stockholmarnas klimatpåverkan minskar

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 11:52 CET

Stockholms stads utsläpp av koldioxid är nu nere på 3.4 ton per Stockholmare. Stor målmedvetenhet och planering krävs nu framöver i klimatarbetet. Staden har som mål att utsläppen ska vara nere på 3 ton per Stockholmare till 2015.


– Vi ska fortsatt sänka nivåerna, men det krävs större och större insatser för att nå målet. Vi plockar nu de sista lågt hängande frukterna. Staden sänker nu energianvändningen i sina fastigheter med minst 10 procent, och de nya fastigheterna som byggs har betydligt lägre energiförbrukning än befintligt bestånd, säger Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd (M).


Stockholmarna har sänkt sina CO2-utsläpp från 4,03 ton/stockholmare år 2005, till 3,4 ton år 2009. Anledningar till minskningen är bland annat de stora satsningarna för energieffektiviseringar i offentliga och privata fastigheter i staden, en ökad andel cykling, ökat kollektivtrafikresande, en mycket stor andel förnyelsebart bränsle i fjärrvärmeproduktionen, och fler miljöbilar.


– Staden har antagit ett tufft mål, som är unikt bland världens städer. För att uppnå det kommer det att krävas fortsatt engagemang och hårt arbete från stockholmarna, företagarna och Stockholms stad, avslutar Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd (M).


Beräkningen av Stockholms växthusgasutsläpp görs varje år av Miljöförvaltningen.


Presskontakt:


Helena Öman
Pressekreterare hos Ulla Hamilton
076-12 29 222