Skip to main content

Strandskydd stoppar skola i Stockholm

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 14:44 CEST

I tisdags beslutade Högsta Domstolen att stoppa Stockholms stads planer på en skola för 645 elever vid sjön Trekanten i Liljeholmen. Domstolen nekar staden prövningstillstånd med hänvisning till att alternativa platser inte har undersökts tillräckligt. Resultatet blir i värsta fall att Liljeholmen får vänta i flera år på en ny skola.

  • Moderaterna har föreslagit att regeringen ska göra Stockholms stad till en pilotkommun för undantag av byggregler och riksintressen, som alltför ofta lägger en hämsko på bostadsbyggandet. Högsta Domstolens beslut visar tydligt att problematiken även gäller för skolor. Vi har en ohållbar situation där kommunen står maktlös. Den rödgröna regeringen måste ta sitt ansvar och komma med en lösning, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).
  • Det är anmärkningsvärt att domstolen stoppar planerna på en ny skola i Liljeholmen. Det hela bottnar i att sjön Trekanten omgärdas av ett strandskydd, något som gäller för stora delar av Stockholm som är en stad med många öar och strandlinjer. Domstolens beslut drabbar nu många barnfamiljer och visar återigen på det orimliga i att staden inte har rådighet över exempelvis strandskyddet i den egna kommunen, säger oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Samtidigt som strandskyddet sätter stopp för en ny skola i Liljeholmen så påverkas flera andra byggprojekt i Stockholm av de många olika riksintressena. På stadsbyggnadsnämnden i nästa vecka ska bland annat programmet för Hagastaden och detaljplanen Kabelverket 11 i Älvsjö upp till beslut. För den östra delen av Hagastaden föreslår stadsbyggnadskontoret att byggnaderna intill tullhusen och byggrätten söder om Wenner-Gren Center utgår ur programmet. Anledningen är att byggnaderna påstås ha en negativ inverkan på riksintressen. Inom planen för Kabelverket 11 i Älvsjö föreslås ett av husen sänkas på grund av en radarstation i Bällsta.

  • -Att regelverk och riksintressen minskar antalet bostäder i Hagastaden och Älvsjö kommer tyvärr inte som någon chock. Motsvarande problem har vi haft på många andra platser i staden. Ett konkret exempel är planen för 400 studentbostäder på Tegelbacken som Länsstyrelsen upphävde för att huset skulle medföra skada på nationalstadsparken. Staten måste rensa upp bland dagens riksintressen och lyfta bort den våta filt dessa lägger över stadens framtid, avslutar oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222