Skip to main content

Tertialrapport 2 är bevis på Stockholms starka ekonomi

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2019 20:47 CET

Anna König Jerlmyr

Stockholms stad klubbade under måndagens kommunfullmäktige igenom Tertialrapport 2. I årets andra tertialrapport konstateras att Stockholm i grunden har en stark ekonomi i balans och nämnderna en generellt god budgethållning. Det har under perioden gjorts medvetna satsningar på kärnverksamhetsområdena som trygghet, förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Klimatarbetet ligger även i framkant.

- Politiken har det största ansvaret för att skapa förutsättningar för en långsiktigt stabil ekonomi. Den svenska ekonomin är just nu inne i en avmattningsfas och Stockholm kommer likt många andra kommuner att ha ett stramt läge med ökade kostnader. För stockholmarna och för Stockholms framtid är det därför extra viktigt att vi har en budget i balans, som är baserad på verklighetsbeskrivningar, riktiga och rimliga kalkyler och tydliga prioriteringar, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

- På flera områden i tertialrapporten redovisas goda resultat belyst av att nämnderna beräknas nå majoriteten av de årsmål som är fastställda i budget 2019. Det är till stor del till följd av alla de enastående insatser som utförs av stadens medarbetare varje dag. Så tack, tack till er för det fantastiska jobb ni gör för Stockholm, fortsätter Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222