Skip to main content

Trendbrott med fler arbetslösa i Stockholm

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2018 10:42 CET

.

Trots en kraftfull högkonjunktur uppkommer nu oroväckande mörka moln på arbetsmarknaden. Arbetslösheten ökar i tolv av fjorton stadsdelar och inför kommande år krävs ett betydligt större fokus på att fler ska gå från bidrag till jobb för att undvika inlåsningar i långtidsarbetslöshet.

 - Stockholm har upplevt flera år av högkonjunktur som gynnat den ekonomiska tillväxten. Samtidigt ser vi nu oroväckande tendenser, nyanlända och arbetslösa som inte kommer i arbete utan som riskerar att fastna i långtidsberoende av bidrag. Ett jobb är så mycket mer än en inkomst, det är en väg in i gemenskap, något som upprätthåller rutiner och möjlighet till eget ansvar, något som stärker människors självkänsla. Därför är det så viktigt att fler som kan arbeta också gör det och inte lever på bidrag. Både för samhällsekonomin i stort såväl som för de människor det berör. Moderaterna tar jobbfrågan på allvar och vi har en politik för att minska bidragsberoendet genom bidragstak och aktivitetskrav och för att fler ska kunna matchas och utbildas till nya jobb, säger Anna König Jerlmyr (M) oppositionsborgarråd.

- Vi måste förbättra företagsklimatet i Stockholm som tyvärr har raserats under Socialdemokraternas ledning. Det är genom fler växande företag som fler jobb skapas och som i sin tur kan tillföra medel till välfärden. Därför kommer Moderaterna att prioritera ett gott företagsklimat vid ett maktövertagande eftersom vi vet att det leder till fler i arbete, säger Anna König Jerlmyr (M).

Fakta

I rapporten Arbetssökande i stadsdelsområden 2017 beskrivs utvecklingen av arbetslösheten i Stockholm över tid, baserat på Arbetsförmedlingens statistik över arbetssökande i oktober.

http://statistik.stockholm.se/attachments/article/188/Rapport%20Arbetssökande%202017.pdf

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222