Kronprinsessparet, Amanda Lägervik, redaktör på Krisinformation.se, MSB, Jeanna Ullén, redaktör på Krisinformation.se, MSB, Anneli Bergholm Söder, avdelningschef för den operativa avdelningen, MSB, Dan Eliasson, generaldirektör, MSB.
Kronprinsessparet, Amanda Lägervik, redaktör på Krisinformation.se, MSB, Jeanna Ullén, redaktör på Krisinformation.se, MSB, Anneli Bergholm Söder, avdelningschef för den operativa avdelningen, MSB, Dan Eliasson, generaldirektör, MSB.

Nyhet -

​Kronprinsessparet besökte MSB i Stockholm

Under måndagen den 16 mars besökte DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel MSB. Besökte ägde rum i MSB:s lokaler i Tomteboda, Solna. Syftet med besöket var att få en uppdaterad lägesbild över MSB:s arbete med coronaviruset.

Vid besöket fick kronprinsessparet en kort rundvisning och delgavs information om hur MSB operativt arbetar med hanteringen av coronaviruset. Under besöket fick MSB:s tjänsteman i beredskap (TiB), redaktionen för Krisinformation.se, och representanter från MSB:s samordningsfunktion möjlighet att berätta hur deras verksamhet fungerar. Besöket avslutades med att kronprinsessparet medverkade under en samverkanskonferens där cirka 80 myndigheter diskuterade nationell och samlad kommunikation om coronaviruset.

– Det är glädjande att Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel besöker MSB och visar intresse för vår verksamhet. Vi är stolta över att få visa upp det viktiga arbete vi bedriver kopplat till hanteringen av coronaviruset, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Kronprinsessparet fick också information om att i händelser som dessa ökar risken för ryktesspridning och att felaktig information sprids bland allmänhet och i sociala medier.

– Det är mycket viktigt att ha ett källkritiskt tänkande och att du alltid kontrollerar information från flera olika källor. Kontrollera gärna informationen från flera olika medier, ansvariga myndigheter och på Krisinformation.se, som är myndigheternas gemensamma webbplats för allmänheten där du hittar bekräftad och samlad information från ansvariga myndigheter, säger Dan Eliasson.

Aktuell och bekräftad information på Krisinformation.se om coronaviruset:
www.krisinformation.se

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset:
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset

Ämnen

Taggar


<p>Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.</p>

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Marcus Årskog

Marcus Årskog

Presskontakt Pressekreterare
Anna Lindbäck

Anna Lindbäck

Presskontakt Pressansvarig

Relaterat material