Gå direkt till innehåll
Yngre och äldre anger att de känner oro inför framtiden

Nyhet -

Yngre och äldre anger att de känner oro inför framtiden

I dag släpps veckans rapport från Kantar Sifo, som handlar om människors uppfattningar och beteenden under pandemin.

Såväl yngre som äldre anger att de ser allvarligt på konsekvenserna av pandemin. I åldersspannet 18-29 år är 66 procent oroliga för hur våra välfärdssystem ska klara av effekterna av Coronavirusets utbredning och i åldersspannet 65-79 år ligger den siffran på 69 procent.

Åtta av tio av de som har svarat på enkäten uppger även att de känner oro inför ökad arbetslöshet i samhället. Fler än hälften anger att de är oroliga för att sjukvården inte ska ha tillräckligt med kapacitet att omhänderta de som blir sjuka.

Om enkäten

Syftet är att löpande undersöka allmänheten avseende bland annat grad av oro för olika möjliga konsekvenser av covid-19, förtroendet för olika aktörers hantering av utbredningen, samt vilka åtgärder man själv vidtar för att minska risken att själv bli utsatt. Totalt har drygt 11 600 personer svarat på enkäten.

Målgrupp och urval

Allmänheten, 18-79 år. Urvalet dras slumpmässigt från Kantar Sifos onlinepanel. Ambitionen är att genomföra 100 nettointervjuer varje dag. Undersökningen pågår sedan 21 mars 2020.

Metod

Datainsamlingen genomförs med hjälp av en webbaserad enkät framtagen av Kantar Sifo.

Läs hela undersökningen på MSB.se

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Marcus Årskog

Marcus Årskog

Presskontakt Pressekreterare
Anna Lindbäck

Anna Lindbäck

Presskontakt Pressansvarig