Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 42 träffar

Nu startar Informationssäkerhetsmånaden

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 09:01 CEST

I dag startar Informationssäkerhetsmånaden, ett EU-initiativ som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), polisens nationella bedrägericenter (NBC) och verksamt.se samarbetar för att höja baskunskapen hos allmänheten samt små och medelstora företag. Huvudbudskapet är TÄNK SÄKERT – skydda din viktigaste information!

Varning för extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige

Varning för extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2018 10:20 CEST

​I helgen råder extremt höga brandriskvärden i södra och mellersta Sverige, ungefär från en linje söder om Karlstad, Örebro och Stockholm. Läget är extremt allvarligt och brandriskvärdet är bland det högst uppmätta i Sverige.

Nyheter Visa alla 27 träffar

Satsning på ökad kunskap om förberedelser för kris och krig rapporteras till regeringen

Nyheter   •   Mar 01, 2018 10:19 CET

Välinformerade och förberedda invånare är en grund för att samhället ska kunna hantera svåra påfrestningar. På uppdrag av regeringen gör nu MSB därför flera satsningar för att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap, höjd beredskap och ytterst krig. I dag lämnar MSB sin slutredovisning av uppdraget.

Endeavour regarding increased knowledge about preparations for crisis and war reported to the Government

Nyheter   •   Mar 01, 2018 10:18 CET

Well informed and prepared residents form the basis for society’s management of dire circumstances. Tasked by the Government, MSB now starts several endeavours to increase private persons’ knowledge about crisis preparedness, heightened preparedness and in the extreme, war. Today MSB hands over the final report regarding the task.

Inbjudan pressträff NISÖ 2018

Nyheter   •   Feb 12, 2018 09:20 CET

MSB arrangerar informationssäkerhetsövningen NISÖ 2018 och bjuder i in medier till pressträff om övningen med representanter från MSB, Regeringskansliet, CGI och Försvarsmakten.

MSB rapporterar regeringsuppdrag om förberedelser inför genomförandet av NIS-direktivet

Nyheter   •   Jan 16, 2018 10:05 CET

MSB har lämnat in svar på regeringsuppdraget att förbereda genomförandet av NIS-direktivet i Sverige. I rapporten finns förslag på samhällsviktiga och digitala tjänster i Sverige som täcks av direktivet. Störningar i informationssystem kan ge allvarliga konsekvenser i samhället. Därför antogs NIS-direktivet i juli 2016 i EU. Direktivet ska införlivas i svensk lag och träda i kraft 10 maj 2018.

Dokument Visa alla 6 träffar

Kontaktpersoner 1 träff

  • Presskontakt
  • konemmlqunstikvyatkpiojfn@pvmsfmb.nmsega
  • +46703218874