Gå direkt till innehåll
Hemställan till regeringen för att säkra skyddsutrustning till samhällsviktig verksamhet

Pressmeddelande -

Hemställan till regeringen för att säkra skyddsutrustning till samhällsviktig verksamhet

MSB har ett ansvar att se till befolkningens liv och hälsa och samhällets funktionalitet. Därför lämnar vi i dag in hemställan till regeringen som bidrar till att förbereda samhället för en fortsatt pandemi under hösten.
– Hemställan gäller skyddsutrustning för andra delar av samhällsviktig verksamhet än vård och omsorg, säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning.

I dag finns en helhetsbild över behoven av skyddsutrustning till vård och omsorg men inte till övrig samhällsviktig verksamhet. En liten aktör kan dessutom ha svårt att få tag på skyddsutrustning, när leverantörer prioriterar större kunder. MSB har nu hemställt till regeringen att en myndighet blir sammanhållande för att köpa in utrustning till samhällsviktig verksamhet.

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt

MSB:s presstjänst

MSB:s presstjänst

Presskontakt 010-240 44 44
Marcus Årskog

Marcus Årskog

Presskontakt Pressekreterare
Anna Lindbäck

Anna Lindbäck

Presskontakt Pressansvarig