This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

MSB genomför stor informationssatsning för att plana ut smittspridningen av coronaviruset

Pressmeddelande -

MSB genomför stor informationssatsning för att plana ut smittspridningen av coronaviruset

Regeringen ger MSB 75 miljoner kronor för att skyndsamt ta fram ett nationellt informationsmaterial till alla hushåll som ska hjälpa till att bromsa och plana ut smittspridningen av coronaviruset.

– I en så allvarlig situation som vi har är det viktigt att alla har kunskap och tar sitt ansvar att gemensamt agera för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Kommunikation är avgörande för att vi tillsammans i Sverige ska kunna minska smittspridningen och plana ut puckeln, säger Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på MSB.

– Den här omfattande satsningen gör att vår förmåga stärks att hjälpa allmänheten. Det handlar om kunskap - att känna till de råd som olika myndigheter tar fram. Det handlar om att känna, inte onödig oro men att läget är allvarligt. Det handlar om att göra, allt från att tvätta händerna till att hitta till Krisinformation.se för samlad och bekräftad information, säger Morgan Olofsson.

Myndighetsmeddelande
Igår skickade MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i samråd med regeringen ut ett myndighetsmeddelande till allmänheten.

Myndighetsmeddelande:
För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt.
Det görs genom att:

– du stannar hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.

– du gör inga besök på äldreboenden eller sjukhus som absolut inte kan undvikas. Låt bli sådana besök helt om du känner dig sjuk.

– du tvättar händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Vid frågor, gå till www.krisinformation.se, där finns myndigheternas samlade och bekräftade information.

Ämnen

Taggar


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Presskontakt