Skip to main content

​Riskbeteenden i fokus under årets informationssäkerhetsmånad

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2019 08:30 CEST

Mer än var fjärde svensk oroar sig för att för att bli utsatt för it-relaterad brottslighet och närmare en femtedel av svenskarna har vid något tillfälle blivit utsatt för brott, visar en undersökning från Novus.

Närmare hälften av befolkningen använder samma lösenord till flera konton och 35 procent använder teckenserier som abc123 i sina lösenord. Just kombinationen att använda sig av enkla teckenserier i lösenord och att använda samma lösenord till flera olika konton ökar risken för att personlig information hamnar i orätta händer.

– Digitaliseringen går fort framåt medan informationssäkerheten inte håller samma takt. Allmänhetens kunskaper behöver stärkas kring hur man kan skydda sina personliga uppgifter på internet. Under informationssäkerhetsmånaden arbetar vi aktivt tillsammans med övriga Europa för att öka medvetenheten om vilka konsekvenser ett högriskbeteende kan få på internet, säger Marianne Rilde Björkman, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.


It-relaterad brottslighet ökar

Den it-relaterade brottsligheten har ökat kraftigt i takt med digitaliseringen och bedragare utnyttjar de möjligheter som finns att komma åt personlig information. Brottsligheten är ofta gränsöverskridande och är många gånger svår att lösa. Att exempelvis använda enkla och samma lösenord till flera konton och spara kortuppgifter i olika digitala tjänster öppnar upp för bedragarna att komma åt personlig information och kortuppgifter.

– Att bli utsatt för brott är kännbart för individen. Det skapar både oro och avbrott i vardagen. Vi kan också se att bedrägeribrotten många gånger kopplas till grov organiserad brottslighet. Att öka allmänhetens förmåga att skydda sig bidrar till att stärka samhällets motståndskraft samtidigt som det bidrar till att försvåra för förövarna att kunna begå andra brott, säger Lotta Mauritzson, polisens nationella bedrägericenter.

Hur du kan skydda dig
Skydda dina lösenord – skapa säkra lösenord genom lösenordsfraser eller använd lösenordshanterare, använd olika lösenord för olika tjänster eller enheter.

Skydda dina kortuppgifter – spara inte dina kortuppgifter i appar och digitala tjänster, stäng ditt kort för internetköp och öppna bara när du e-handlar, kontakta banken för att höra vilka säkerhetslösningar som finns för ditt kort.

Skydda dina smarta saker – se alltid till att alltid hålla smarta enheter uppdaterade, använd säkra lösenord och spara aldrig kortuppgifter.


Resultat från Novus undersökning
28 procent oroar sig för att bli utsatt för it-relaterad brottslighet. Nästan var femte (17 procent) uppger att de redan har drabbats av sådan brottslighet och dessa oroar sig i högre utsträckning (38 procent).

Var tredje svensk (32 procent) känner oro för att någon obehörig ska komma åt lösenord och kortuppgifter.

38 procent har på grund av oro förändrat sitt beteende på nätet för att undvika risker. Fler män än kvinnor (42 procent män, 34 procent kvinnor).

23 procent använder namn eller andra uppgifter som kan förknippas med ”mig eller min familj” eller vanligt förekommande ord.

65 procent av svenskarna tvekar alltid och klickar först efter att de har försäkrat sig om att en länk i ett mejl eller ett sms från en vän verkar pålitlig. 12 procent klickar aldrig.

Var femte sparar alltid eller ibland sina kortuppgifter i appar och nätbutiker.

Unga, 18-29 år, är den åldersgrupp som i högst utsträckning sparar sina kortuppgifter i appar och nätbutiker (32 procent i åldersgruppen sparar kortuppgifter respektive nätbutiker, att jämföra med samtliga respondenter där 20 procent sparar kortuppgifter i appar och 21 procent i nätbutiker).

Nästan 7 av 10 har någon gång funderat över vilka säkerhetsrisker smarta saker kan innebära.

Om Novus undersökning

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av MSB. Syftet med undersökningen var att undersöka allmänhetens inställning till IT-säkerhet och bygger på 1011 intervjuer med personer 18-79 år.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.