Skip to main content

Det ska vara lätt att handla

Nyhet   •   Nov 29, 2016 07:00 CET

En butiksägare tänker: Alla ska kunna handla i min butik

Idag, 29 november, har Myndigheten för delaktighet en konferens i Stockholm om levnadsvillkoren för personer med demenssjukdomar och hur dagligvaruhandeln kan underlätta för dem. Många med demens upplever stora problem när de handlar mat. Därför tar Myndigheten för delaktighet fram ett kunskapsstöd för dagligvaruhandeln som kommer att bestå av en film och ett fördjupningsmaterial.

– Det går att göra mycket med enkla medel och vi vill visa hur butikspersonal kan påverka personers vardag i positiv riktning, säger Monica Rydén, projektledare för kunskapsmaterialet.

Behovet är stort. Varje dag insjuknar närmare 70 personer i en demenssjukdom och antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 160 000 personer, en siffra som kommer att stiga i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal. Men även yngre får demenssjukdomar, cirka 10 000 under 65 år beräknas leva med demens i Sverige. Demens är inte ett naturligt åldrande.

– Till detta kan vi lägga till ett stort antal personer med andra funktionsnedsättningar som medför kognitiva svårigheter, till exempel utvecklingsstörning och neuropsykiatriska diagnoser. Även dessa berörs av kunskapsmaterialet, säger Monica Rydén.

Kunskapsmaterialet i sin helhet kommer att vara klart och publiceras under december på www.mfd.se/demens-dagligvaruhandel. Men redan nu finns filmen på plats och en folder om vad som är bra att veta om demenssjukdomar. 

Under konferensen kommer Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister att prata om regeringens politik för ökad kunskap kring demens. Kunskapsmaterialet tas fram inom ramen för ett regeringsuppdrag där Myndigheten för delaktighet ska beskriva hur levnadsvillkoren ser ut för personer med demenssjukdom samt öka allmänhetens kunskap om deras situation. Uppdraget är en del i regeringens kunskapssatsning under 2016 inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Projektet har skett i nära samverkan med Svenskt Demenscentrum, Demensförbundet, Anhörigas Riksförbund och Alzheimer Sverige.

FAKTA
Demens kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Sammantaget leder symptomen till att personen har svårt att klara av sin tillvaro utan stöd från andra.