Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 35 träffar

Enkla åtgärder kan göra vallokaler tillgängliga inför EU-valet

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 14:30 CEST

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Vid förra EU-valet fanns många tillgänglighetsbrister i röstnings- och vallokaler och personer med funktionsnedsättning röstade i mindre utsträckning än övriga befolkningen. Men många brister är lätta att åtgärda och därför hinner valnämnderna fortfarande göra det möjligt för fler att rösta i EU-valet.

Tre dagar i Almedalen för full delaktighet

Tre dagar i Almedalen för full delaktighet

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 08:00 CET

Myndigheten för delaktighet kommer även sommaren 2019 att arrangera Delaktighetsforum – en arena för frågor om delaktighet och tillgänglighet i Almedalen. Arenan vänder sig till aktörer och publik som vill mötas kring frågor om hur samhället kan utformas så att alla, oavsett funktionsförmåga, får möjlighet att delta.

Här ska tillgängligheten undersökas i röstnings- och vallokaler

Här ska tillgängligheten undersökas i röstnings- och vallokaler

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 08:30 CEST

Fram till valdagen den 9 september kommer Myndigheten för delaktighet att undersöka tillgängligheten i drygt 180 röstnings- och vallokaler spridda över landet. Myndigheten har nu valt ut drygt 20 kommuner där stickprov ska göras med start i denna vecka.

20 punkter för ökad delaktighet och tillgänglighet

20 punkter för ökad delaktighet och tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 11:59 CEST

Den 2 juli 2018 öppnar Delaktighetsforum – en ny scen i Almedalen för frågor om delaktighet, tillgänglighet och funktionshinder. Årets program innehåller 20 punkter som ska öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning. Arrangör är Myndigheten för delaktighet.

Nyheter Visa alla 18 träffar

Målet: 5 000 personer i Myndigheten för delaktighets användarpanel

Nyheter   •   Okt 23, 2017 12:59 CEST

Från dagens 2 636 deltagare till 5 000. Webbpanelen Rivkraft, med personer med funktionsnedsättning, ska växa rejält fram till 2019.

Eskilstuna värd för konferens om välfärdsteknik

Eskilstuna värd för konferens om välfärdsteknik

Nyheter   •   Okt 11, 2017 14:00 CEST

Den 13 oktober arrangerar Myndigheten för delaktighet en konferens i Eskilstuna om hur digitala tjänster kan förbättra livskvalitet, självständighet och möjlighet till delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Konferensen är den andra av fem i landet under hösten. Även Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Upphandlingsmyndigheten och Swedish Standards Institute bidrar.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning i fokus på konferens

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning i fokus på konferens

Nyheter   •   Sep 30, 2017 09:30 CEST

Den 3 oktober arrangerar Myndigheten för delaktighet en konferens på Dunkers kulturhus i Helsingborg om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nytt mål och ny inriktning för funktionshinderspolitiken

Nyheter   •   Maj 15, 2017 18:10 CEST

Regeringens förslag till ny funktionshinderspolitik tar fasta på flera av de förslag som Myndigheten för delaktighet, MFD, tidigare presenterat. Myndigheten får också ett stärkt uppdrag att öka kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Evenemang Visa alla 13 träffar

Seminarium om aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

Seminarium om aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

Evenemang   •   Sep 09, 2019 18:05 CEST

Regeringen har gett Myndigheten för delaktighet, MFD, i uppdrag att kartlägga enskildas tillgång till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och hur man lokalt och regionalt främjar en aktiv fritid. Under hösten kommer MFD att arrangera tre seminarier om aktiv fritid. Detta är det första seminariet.Seminariet bjuder på: nya resultat om hur personer med funktionsnedsättning upplever sin fritid från M...

2019-10-15, 08:00 - 09:00 CEST

Clarion Hotel Sign i Stockholm

Frukostmöte: Tolv år med ordet funktionsnedsättning

Frukostmöte: Tolv år med ordet funktionsnedsättning

Evenemang   •   Sep 09, 2019 11:24 CEST

Vilka är de språkliga utmaningarna i dag? Hur kan myndigheter, kommuner och regioner bli bättre på att upptäcka och förändra diskriminerande språkbruk? Välkomna på frukostmöte hos Myndigheten för delaktighet tillsammans med språkforskaren Anna Vogel den 25 september.År 2007 försvann ”handikappad” ur Socialstyrelsens lista över rekommenderade ord och uttryck. För att flytta fokus från enskilda i...

2019-09-25, 08:30 - 09:30 CEST

Myndigheten för delaktighet, Sturegatan 3 i Sundbyberg

Delaktighetsforum i Almedalen 2019 - program

Delaktighetsforum i Almedalen 2019 - program

Evenemang   •   Jun 27, 2019 10:04 CEST

Kom och träffa oss under Almedalsveckan den 1-7 juli. Tillsammans med publik och andra aktörer kommer Myndigheten för delaktighet att ta upp frågor om tillgänglighet och möjlighet till delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning samt funktionshinderspolitikens genomförande. Måndag 1 juli: tema arbetsliv9.00–10.45 Hur kan skolmiljön möta elevernas förutsättningar och behov? Hur...

2019-07-01 - 2019-07-03

Gotlands museum, Sävesalen Strandgatan 14, Visby

Delaktighetsforum – en arena i Almedalen för full delaktighet

Delaktighetsforum – en arena i Almedalen för full delaktighet

Evenemang   •   Mar 19, 2019 09:25 CET

Myndigheten för delaktighet kommer även sommaren 2019 att arrangera Delaktighetsforum – en arena för frågor om delaktighet och tillgänglighet i Almedalen. Arenan vänder sig till aktörer och publik som vill mötas kring frågor om hur samhället kan utformas så att alla, oavsett funktionsförmåga, får möjlighet att delta.MFD arrangerade arenan även förra sommaren, i Gotlands museum i Visby. Gensvare...

2019-07-01 - 2019-07-03

Gotlands museum, Sävesalen Strandgatan 14, Visby

Videor 1 träff

Universell utformning - så fungerar det (textad)

Universell utformning - s...

En film från MFD om hur man utvecklar produkter och tjänster i samhället så att de fungerar för så många som möjligt, oavsett funktionsfö...

Licens All rights reserved
Storlek

640 x 360 px

Dokument Visa alla 20 träffar

Det här är Handisams andra lägesbedömning och uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken 2011–2016. Uppföljningen visar att det knappast går att se någon utveckling än så länge. För att delmål och inriktningsmål ska vara uppnådda år 2016 behöver insatserna intensifieras och bli fler på myndigheterna, men även i kommuner och bland arbetsgivare.

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken. Utkomstår: 2013. Pdf-format.

Det här är Handisams andra lägesbedömning och uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken 2011–2016. Uppföljningen visar att det knappast går att se någon utveckling än så länge. För att delmål och inriktningsmål ska vara uppnådda år 2016 behöver insatserna intensifieras och bli fler på myndigheterna, men även i kommuner och bland arbetsgivare.

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012. Utkomstår: 2012. Pdf-format.

Kommuner ansvarar för merparten av den samhällsservice vi omfattas av. Hur verksamheterna bedrivs får stor betydelse i vardagen för alla, men särskilt för personer med funktionsnedsättning. Här presenteras fakta och statistik om hur långt kommunerna kommit arbetet med att skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet. Det finns även konkreta exempel.

I regleringsbrevet för 2011 fick Handisam i uppdrag att vidareutveckla metoder för att, i våra projekt och vårt uppföljningsarbete, se till personer som har svårt att ta till sig information och föra sin egen talan ska finnas med. Den här rapporten handlar om hur Handisam ska arbeta med detta.

Kontaktpersoner 2 träffar

  • utredare
  • irjhenxye.krwesgstsserviluhzndkw@mmyfduw.suheec
  • 08-600 84 12

  • Presskontakt
  • Pressansvarig kommunikatör
  • kanollfze.htjorwnspmsoafn@xamfvsd.mesesl
  • 073-699 73 57