Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Läget i kommunerna - ny rapport

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2012 11:48 CET

Alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället. Kommuner har en central roll i detta. Handisam presenterar idag en lägesrapport över sju områden som kommunerna ansvarar för. – I rapporten presenteras vi fakta och statistik och det finns även konkreta exempel på hur kommuner har arbetat, säger Karin Åslund, utredare på Handisam.

Statistik visar: Tuffare livssituation för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2012 05:29 CEST

Statistiken visar klart: personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt. Det framgår av det nya uppföljningssystem som Handisam tagit fram med statistik, fakta och analyser. På www.handisam.se/uppfoljning kan man följa hur situationen ser ut inom en rad samhällsområden, till exempel arbetsmarknaden, media, folkhälsa och kultur.

Nyheter Visa alla 5 träffar

MR-dagarna 2012 – Vi ses där!

Nyheter   •   Nov 09, 2012 10:12 CET

Årets Mänskliga Rättighetsdagar startar på måndag 12 november och på programmet finner vi såväl seminarier och föreläsningar med rubriker som ”Hur svenska hockeyveteraner pussar på Lukasjenka” eller ”De politiska fångarna i Belarus”. Anna-Klara Mehlich från Handisam är på plats för att tillsammans med Centrum för lättläst hålla ett föredrag om tillgänglig information.

Sverigeturné för att göra barn mer delaktiga

Sverigeturné för att göra barn mer delaktiga

Nyheter   •   Okt 29, 2012 15:14 CET

Handisam turnerar just nu tillsammans med Socialstyrelsen för att prata om hur barn kan bli mer delaktiga i beslut som rör dem själva. Turnén grundar sig i att Socialstyrelsen nyligen har släppt en handbok med titeln ”Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning”.

På Lättlästdagarna lyfter vi rätten att komma till tals

På Lättlästdagarna lyfter vi rätten att komma till tals

Nyheter   •   Okt 15, 2012 13:54 CEST

Alla människor ska få göra sin röst hörd. Anna-Klara Mehlich, projektledare för regeringsuppdraget Med rätt att komma till tals, lyfter frågan under Lättlästdagarna den 18-19 oktober. Projektet bygger på att personer med funktionsnedsättning, som har svårt att göra sin röst hörd, ska ges utrymme att göra just detta.

Förslag på frivilligt uppföljningssystem för kommunerna

Nyheter   •   Okt 01, 2012 13:08 CEST

Kommunernas och landstingens arbete är av stor betydelse för att regeringen ska kunna genomföra sin funktionshinderspolitik. För att kunna följa utvecklingen har Handisam tagit fram ett förslag på ett frivilligt uppföljningssystem för kommunerna och landstingen.

Dokument Visa alla 18 träffar

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012. Utkomstår: 2012. Pdf-format.

Kommuner ansvarar för merparten av den samhällsservice vi omfattas av. Hur verksamheterna bedrivs får stor betydelse i vardagen för alla, men särskilt för personer med funktionsnedsättning. Här presenteras fakta och statistik om hur långt kommunerna kommit arbetet med att skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet. Det finns även konkreta exempel.

I regleringsbrevet för 2011 fick Handisam i uppdrag att vidareutveckla metoder för att, i våra projekt och vårt uppföljningsarbete, se till personer som har svårt att ta till sig information och föra sin egen talan ska finnas med. Den här rapporten handlar om hur Handisam ska arbeta med detta.

Med rätt att komma till tals - Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning. Utkomstår: 2012. Pdf-format.

I regleringsbrevet för 2011 fick Handisam i uppdrag att vidareutveckla metoder för att, i våra projekt och vårt uppföljningsarbete, se till personer som har svårt att ta till sig information och föra sin egen talan ska finnas med. Den här rapporten handlar om hur Handisam ska arbeta med detta.

Handisam fick våren 2009 i uppdrag av regeringen att lämna ett underlag till handlingsplan för e-inkludering. Denna rapport utgör slutrapporteringen.