Skip to main content

Vad utgör ett effektivt PR-proffs?

Blogginlägg   •   Jan 17, 2017 11:30 CET

Kommunikatörer som är framgångsrika inom digital PR arbetar utifrån en stark grund. Vår senaste undersökning visar att effektiva PR-proffs är benägna att knyta samman sin PR-strategi med organisationens övergripande affärsstrategi. Av de som anser sig vara “mycket effektiva” så har nästan två tredjedelar en dokumenterad strategi för digital PR.

Det är mer sannolikt att ovannämnda grupp återkommer och uppdaterar sin strategi, något som är väldigt viktigt i denna snabbföränderliga värld. I motsats till de utövare som anser sig vara ineffektiva i sina digitala PR-initiativ så saknar åtta av tio en dokumenterad PR-strategi.

Om du dokumenterar din digitala PR-strategi och anpassar den till dina organisatoriska mål har du alla förutsättningar att vara framgångsrik med din PR. En dokumenterad plan kan även hjälpa dig att säkra buy-in från chefer. När de läser en genomarbetad strategi får de förståelse varför, vad och hur ditt program för digital PR fungerar. Framför allt kan du visa upp tydliga mål och framgångsfaktorer. Med hjälp av data som visar effektiviteten av din digitala PR så har du ett case för att säkra ytterligare ekonomiska medel på lång sikt.

Att skapa en digital PR-strategi

Bara tanken att sätta upp en strategi för digital PR kan lätt bli överväldigande, så börja därför i liten skala. Du behöver inte ta itu med allt på en gång. Börja med vad som känns realistiskt för att sedan låta strategin växa. Processen för att utveckla en strategi är densamma oavsett storlek. När du nått framgång på liten skala kan du helt enkelt upprepa processen och bygga vidare.

Men innan du tänker PR-strategi, så tänk på affärsstrategi. Identifiera ditt företags riktlinjer och mål. Chefer ser sällan fördelar med att stödja ett initiativ om det inte bidrar till vad företaget strävar efter att uppnå.

1. Definiera målgruppen

Du måste veta vem du vill prata med. Förutom traditionella demografiska och psykografiska faktorer måste du förstå din publiks digitala beteende: var konsumerar de innehåll? Vilka format föredrar de? Ju mer du vet om din målgrupp, desto mer effektiv kommer din strategi vara.

2. Sätt upp mål

När du har målgruppen på plats, sätt upp ett strategiskt mål. Vad vill ditt företag att målgruppen ska göra efter att ha konsumerat ditt innehåll? Vill du utbilda dem? Vill du inspirera dem? Eller vill du att din publik ska vidta en viss åtgärd?

Med ett uppsatt mål måste du också bestämma mätpunkter så du vet om dina ansträngningar fungerar. Du kan till exempel inte säga att du vill att din digitala PR ska “öka medvetenheten om företagets nya produkt”. Var mer specifik och inkludera siffror, till exempel “genom att skapa buzz för vår nya produkt kommer vi att få 25 omnämnanden i media samt 10 recensioner från influencers de kommande tre månaderna.”

3. Bestäm nyckelämnen och budskap

När du vet vad du vill uppnå med din digitala PR är det dags att fokusera på målgruppen. Hur kan du involvera (utan att avbryta) publiken? Vilket innehåll kan ditt företag erbjuda för att utbilda eller underhålla publiken samtidigt som det passar in i deras vardag och kan knytas samman med dina strategiska PR-mål? Sätt ihop en lista över olika ämnen och relevanta budskap.

4. Gör en distributionsplan

Dina målgrupper har olika preferenser gällande kommunikation (e-post, sociala medier, push-notiser etc). Du måste kommunicera med din målgrupp där de konsumerar sitt innehåll8. Om du inte gör det så spelar det ingen roll hur relevant ditt budskap är, din publik kommer inte att se det. Se till att budskapet passar både format, längd och ton av den valda plattformen.

5. Skapa en innehållskalender

Med alla nyckelkomponenter på plats är det dags att organisera din kalender. För varje inlägg, skriv även ner målgrupp, format och distribution. Du kan göra din publiceringskalender ännu mer effektiv genom att lämna utrymme för analys. Detta behöver nödvändigtvis inte vara sammankopplat med den övergripande analysen av din strategi.

6. Etablera en mätprocess

Börja med att förstå vilka mätpunkter som är viktigast för ditt företag. Var specifik när du definierar vad och hur du mäter. Vissa kategorier (visningar, räckvidd) är lättare att mäta än andra (varumärkesuppfattning), men välj inte kategorier bara för att de är lättare att mäta.

Dina utvalda mätmetoder måste vara knutna till strategiska mål. Är ditt strategiska PR-mål att växa din e-postlista så säger inte interaktioner eller följare något om hur framgångsrikt ditt program är. Är ditt mål relaterat till att förbättra varumärkesuppfattningen så kan både antalet följare och interaktioner, men även tredjepartsundersökningar, vara till god hjälp.

7. Använd data för att utveckla din strategi

Rapportera inte bara siffrorna - använd dem för att utveckla din strategi. Se till att avsätta tid till att gräva djupare både på mikro- och makronivå. Det är viktigt att se hur bra dina initiativ presterar och vilken taktik som fungerar bättre än andra.

Begränsa inte analysen till data inifrån ditt team. Nya trender kan dyka upp utanför din PR-avdelning. Prata med andra personer i din organisation för att lära dig om de förändringar som de upplever. Externa experter som pratar om din bransch och din publik är också nyttiga källor. Använd den omfattande analysen för att uppdatera din strategi, fortsätt utveckla det som fungerar bra och ta dig an nya hinder.

Vill du bli mer effektiv i ditt digitala PR-arbete? Du är inte ensam. Ladda ner den första delen av Digital PR Revolution-serien här och tar reda på vad du kan göra för att övervinna några av de vanligaste utmaningarna för dagens kommunikatörer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy