Ny kanal för information som berör assistansersättningens efterskottsbetalning.

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 11:21 CEST

Som ett led i att för allmänheten ge bättre och tydligare information har nu NÄRA AB personlig assistans skapat en digital kanal för bred information som rör efterskottsbetalning. www.efterskottsbetalning.se

Futura Assistans AB blir en del av NÄRA AB

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2019 12:18 CET

Från årsskiftet blir Futura Assistans AB en del av NÄRA. Samarbetet är ett led i NÄRAs ambition att säkerställa och vidareutveckla en värdegrundsstark och långsiktig samordning av personlig assistans.

-Futura Assistans AB, vars historia sträcker sig tillbaka till reformens tillkomst, med djupgående kompetens på området och grund i erfarenheter av att leva med funktionsvariation, passar väl in hos NÄRA. Vi är glada över förtroendet att få förvalta och driva Futura vidare, säger Hanna Kauppi, styrelseordförande NÄRA AB.

-Det har funnits många som visat intresse för att ta över, men jag har varit väldigt mån om att finna någon med liknande värderingar och en önskan att driva företaget vidare på liknande sätt och med samma målsättning som vi. Det har varit en process som landade i ett samarbete med NÄRA, säger Ove Wrang, ägare Futura Assistans AB. 

NÄRA bedriver sedan 1995 personlig assistans enligt LSS intentioner om valfrihet, självbestämmande, integritet och kontinuitet. Här ska kunder mötas av engagemang, kompetens och lyhördhet för individuella behov. NÄRA arbetar systematiskt med att utveckla och förbättra verksamheten och söker lösningar som fungerar över tiden, för både kunder och medarbetare. 

NÄRA inkluderar människors olikheter och tror på individens förmåga att styra i sitt eget liv.

För ytterligare information:
Kontakta Hanna Kauppi eller Ingrid Wikström
NÄRA AB, 08-511 744 40

www.nara.nu

NÄRA på Twitter
NÄRA på facebook
NÄRA på Instagram
NÄRA på youtube
NÄRA på Google+
NÄRA på Linkedin

Från årsskiftet blir Futura Assistans AB en del av NÄRA. Samarbetet är ett led i NÄRAs ambition att säkerställa och vidareutveckla en värdegrundsstark och långsiktig samordning av personlig assistans.

Läs vidare »

Nytt samarbete med Hanna Kauppi

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 15:00 CET

NÄRA förstärker nu sin kompetens och inleder under november 2018 ett samarbete med Hanna Kauppi för att intensifiera utvecklingsarbetet i företaget.

Unik gratis föreläsning - Styrkan att vara två - Hur får du parrelationen att fungera när ditt barn inte är som alla andra?

Nyheter   •   Sep 14, 2016 07:00 CEST

Styrkan att vara två - Hur får du parrelationen att fungera när ditt barn inte är som alla andra? Britta Lundkvist coach- och ledarskapsutvecklare ger dig konkreta verktyg så att du och din partner kan arbeta med relationen. Britta har själv ett barn med funktionshinder och vet hur det är när vardagen är lite tuffare än för andra. I samarbete - Scandic Täby och NÄRA - personlig assistans.

Yoga i Umeå för funkisar

Nyheter   •   Aug 22, 2016 11:54 CEST

Yoga i Umeå för funkisar den 28 augusti kl 13-15 i HSOs lokaler i Umeå.

Som ett led i att för allmänheten ge bättre och tydligare information har nu NÄRA AB personlig assistans skapat en digital kanal för bred information som rör efterskottsbetalning. www.efterskottsbetalning.se

Nyheter   •   Aug 22, 2016 11:35 CEST

Som ett led i att för allmänheten ge bättre och tydligare information har nu NÄRA AB personlig assistans skapat en digital kanal för bred information som rör efterskottsbetalning. www.efterskottsbetalning.se

NÄRAs VD Anders Roxström deltar i affärspsykolog Jan Blomströms podd. Hur gör NÄRA för att möta de allt hårdare krav som sätts på assistansbranschen?

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2016 14:31 CET

Affärspsykolog Jan Blomström har valt att samtala med NÄRAs VD Anders Roxström i sin helt nya podd. Du tas med på en resa i hur NÄRA genom VD Anders använder byggstenar som styrmedel. Syftet är att få organisationen att dansa fågelbalett så att NÄRA ska kunna bidra till att alla människor ska ha möjligheten att välja hur de vill leva sitt liv.

Den personliga assistansen är under attack, från flera håll.

Nyheter   •   Dec 17, 2015 15:40 CET

2015 har den personliga assistansen befunnit sig under oprovocerad attack. Attackerna har kommit från politiker från olika perspektiv men även journalister. Ett har varit fusk, ett annat besparingar och därigenom ställa assistansen mot andra exempelvis flyktingar. Debatten har handlat om ekonomi och i stort har grunden varit obefogade och ignoranta utredningar eller så kallad klick-journalistik.

Ett enklare sätt att förklara hur vi arbetar med personlig assistans. Ett sätt att stärka vårt varumärke och tydliggöra vårt erbjudande. Vi har satt kunden i centrum.

Nyheter   •   Dec 04, 2015 14:20 CET

Ett enklare sätt att förklara hur vi arbetar med personlig assistans. Ett sätt att stärka vårt varumärke och tydliggöra vårt erbjudande. Vi har satt kunden i centrum. Som ett led i att tydliggöra vårt erbjudande så har NÄRA personlig assistans tagit fram 4 st filmer som på ett enkelt sätt förklarar hur NÄRA arbetar med personlig assistans.

NÄRA fortsätter sin satsning på friskvård för människor med funktionsnedsättningar.

Nyheter   •   Nov 13, 2015 13:57 CET

Som en del av den satsning NÄRA startade när de startade upp sin yoga för funktionsnedsatta så startades senare även pilates. Syftet var detsamma; att fler människor med funktionsnedsättningar skulle få chans till att kunna vara med och leva ett aktivt liv. Idag är vi glada över att kunna bekräfta att denna satsning kommer fortsätta 2016 och framåt.

Bilder & Videor 5 bilder, 1 video

Om NÄRA AB

Personlig assistans med engagemang

NÄRA bedriver sedan 1995 personlig assistans enligt LSS intentioner om valfrihet, självbestämmande, integritet och kontinuitet. Med starkt engagemang för en välfungerande personlig assistans.

Tillsammans med kunden vill vi utveckla ett långsiktigt och engagerat samarbete byggt på förtroende och insatser av rätt kvalitet.

Vår personliga assistans genomsyras också av vår värdegrund och vårt systematiska kvalitetsarbete som dagligen vägleder oss till en bättre assistansverksamhet.

NÄRA’s förhållningssätt symboliseras av en våg där det ska finnas en balans mellan olika behov. NÄRA finns i mitten för att skapa ett samförstånd mellan kunder och assistenter.

Adress

  • NÄRA AB
  • Smidesvägen 5
  • 186 36 Vallentuna