Skip to main content

Förändringar i plan- och bygglagen från juli 2014

Nyhet   •   Jul 03, 2014 10:53 CEST

I våras skrev vi om förslaget kring fler bygglovsbefriande åtgärder med syfte förenkla regelverket så att mindre byggnationer kan genomföras utan bygglov. Den 4 juni röstade riksdagen genom förslaget som trädde i kraft nu i början av juli.

Om du planerar att bygga ett nytt hus eller en tillbyggad på ditt befintliga hus kan detta komma att påverka fler än bara dig. Det som byggs stannar ofta kvar för en lång tid framöver och kan påverka både grannar och miljön. Därför finns det ett visst antal regler om planering och byggande i plan- och bygglagen, PBL.

Vanligtvis behöver du söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd för att bygga nytt eller flytta en befintlig byggnad. Även vid vissa ombyggnationer behöver du söka bygglov, men det finns en del åtgärder som inte kräver bygglov. 

De nya lagändringarna innebär:

  • lagändringar för mindre bostäder och tidsbegränsade bygglov
  • lagändringar för vissa bygglovsbefriande åtgärder, bland annat för Attefallshus
  • lagen om färdigställandeskydd ersätter byggfelsförsäkringen som togs bort 1 juni 2014
Mindre bostäder, så kallade Attefallshus på upp till 25 kvadrat samt tillbyggnader på 15 kvadrat ska kunna uppföras utan bygglov. På en- och tvåbostadshus ska även två takkupor kunna byggas och slutligen ska enbostadshus kunna inredas med ytterligare en bostad.

Godkänt startbesked krävs
Det krävs att man gör en anmälan till kommunen innan byggnation, med undantag av tillbyggnad för takkupor där man kan bygga direkt såvida inte påverkan görs på bärande konstruktion. Man måste alltså invänta att godkänt startbesked från kommunen innan man kan påbörja bygget, annars riskerar man att få en sanktionsavgift.

Boverkets byggregler trädde i kraft den 1 juli 2014. Under en period fram till 1 juli 2015 får även de tidigare reglerna tillämpas som ett alternativ till de nya reglerna. Mer information om de nya reglerna hittar du på Boverket - Boverkets byggregler, BBR 21. Du kan även ladda ner Boverkets broschyr om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.