Skip to main content

​Utökad rabatt för den som flyttar tillbaka efter renovering

Nyhet   •   Mar 04, 2020 10:36 CET

Under en tid har ÖBO och Hyresgästföreningen diskuterat hyresnivåer i kommande ombyggnadsprojekt samt möjlighet till utökade rabatter vid återflytt. Nu är resultatet klart! Hyresgäster som flyttar tillbaka efter en renovering får rabatt i upp till 15 år.

Carl Johan Baatz är uthyrnings- och förhandlingschef på ÖBO, och ansvarig i frågor om hyressättning.

– Resultatet av förhandlingarna med Hyresgästföreningen är att vi enats om att införa en ny modell för återflyttsrabatt. Beroende på den slutliga hyreshöjningen så får den kund som flyttar tillbaka en hyresrabatt under maximalt 15 år, där hyreshöjningen blir högst 20 procent de tre första åren, förklarar Carl Johan.

Rabatten gör att fler hyresgäster kan välja att flytta tillbaka och införs för aktuella och kommande renoveringar. De boende i Västhaga är därmed bland de första som får ta del av den utökade återflyttsrabatten, i samband med renoveringen som startar under året. Förutsättningen är dock att den slutliga hyran hamnar på den nivå som ÖBO föreslagit under hösten. Annars är det inte ekonomiskt möjligt.

– Rabatten innebär visserligen minskade intäkter under en period, men på längre sikt är det mycket betydelsefullt för ÖBO att hyrorna hamnar på rätt nivå, poängterar Carl Johan.

Bruksvärdesprincipen är grunden för hyressättning i Sverige
När det gäller hyressättningen vid ny- och ombyggnation bestäms de nya hyresnivåerna i en förhandling med Hyresgästföreningen, baserat på bruksvärdesprincipen.

I Sverige är bruksvärdesmodellen grunden för all hyressättning av bostadslägenheter. Det innebär att man jämför en lägenhets kvaliteter med andra, likvärdiga lägenheter. En bostads bruksvärde är enkelt uttryckt det värde bostaden har, beroende på hur hyresgäster i allmänhet värderar dess egenskaper. Egenskaper som påverkar bruksvärdet kan exempelvis vara storlek, planlösning, standard, bostadens läge, tvätt- och parkeringsmöjligheter.

– Bruksvärdesprincipen gör att hyrorna för våra bostäder blir så rättvisande som möjligt och speglar det värde och de kvaliteter lägenheterna har. När vi tar hänsyn till fler faktorer än bara de standardhöjande åtgärderna i renoveringsprojekten blir hyran mer rättvisande, menar Carl Johan.

Hänsyn och hållbarhet
Hyror på rätt nivå skapar ökade fastighetsvärden, vilket ger oss som företag ekonomisk styrka att vara med och bygga ett attraktivt Örebro, där många vill bo och verka. Det är ÖBOs grunduppdrag, och styrande i vår affärsplan.

– Men vi ska också vara lyhörda inför de boendes situation, vi vill att de ska vara nöjda och känna förtroende för oss som hyresvärd. Genom återflyttsrabatten kan vi visa de boende hänsyn, samtidigt som vi uppnår en hållbar hyresnivå, säger Carl Johan.

Rabattstege vid återflytt

Hyreshöjning…
över 50 procent: 20 procents höjning år 1–3 + tolv år med rabattstege
40–49,9 procent: 20 procents höjning år 1–3 + nio år med rabattstege
30–39,9 procent: 15 procents höjning år 1–3 + sex år med rabattstege
20–29,9 procent: 10 procents höjning år 1–3 + tre år med rabattstege
10–19,9 procent: 10 procents höjning år 1–3
0–9,9 procent: Ingen rabatt

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.