Taggar

Öbos studenter

Öbo bygger

Öbo på jobbet

Öbo gör skillnad

Örebro blir en mer ätbar stad

Örebro blir en mer ätbar stad

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 13:27 CEST

I en hållbar stad borde de boende bland asfalt och hus ges chans att odla sina egna grönsaker. Därför har ÖrebroBostäder AB (ÖBO), Hyresgästföreningen och ABF inlett ett samarbete under 2015 för att örebroarna ska kunna odla där de bor.

Fler bostäder planeras på norr

Fler bostäder planeras på norr

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 10:25 CEST

Nu förbereder ÖBO för att bygga 70 nya bostäder centralt på norr.

Höghuset med nio liv

Höghuset med nio liv

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 14:58 CEST

Under lång tid har diskussioner förts om hur ÖBO ska utveckla stadsdelen Baronbackarna och dess centrum. ÖBO har i vågskålen lagt det höghus som finns där och diskuterat om det bör rivas eller om det kan renoveras. Stadsdelen är klassad som riksintresse och därför får höghuset nu ett nytt liv. ÖBO har tillsammans med stadsantikvarie och länsantikvarie kommit fram till hur huset ska leva vidare.

Nöjda elever och affärsmässig allmännytta efter ÖBOs fastighetsskötarutbildning

Nöjda elever och affärsmässig allmännytta efter ÖBOs fastighetsskötarutbildning

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 11:30 CEST

I höstas drog ÖrebroBostäder och Örebro kommun igång en fastighetsskötarutbildning riktad mot arbetslösa örebroare. Idag fredag tar den första årskullen utbildade fastighetsskötare examen och många av dem går direkt ut i arbete.

Stort nationellt intresse för ÖBOs arbete med energieffektivisering

Stort nationellt intresse för ÖBOs arbete med energieffektivisering

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 07:00 CEST

Bland svenska fastighetsföretag ligger ÖrebroBostäder AB i framkant när det gäller arbetet med att minska elenergiförbrukningen i fastighetsbeståndet. Genom att tänka innovativt och okonventionellt har ÖBO på bara 10 år minskat sin elenergiförbrukning med närmare 40 procent, vilket är något av ett rekord.

ÖBOs satsningar för studenter och äldre får beröm

ÖBOs satsningar för studenter och äldre får beröm

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 10:53 CET

Tillsammans med en rad privata aktörer har ÖrebroBostäder AB (ÖBO) satsat på att bygga 442 mindre lägenheter, anpassade för studenter, som snart står klara för inflyttning. Ännu fler lägenheter av samma typ finns under planering.

Media-no-image

ÖrebroBostäders bokslutskommuniké för 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-06 15:47 CET

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) redovisade idag sitt bokslut för 2014. Företagets preliminära resultat efter finansiella poster för 2014 blev 68 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 154 miljoner kronor för 2013.

Oinredda vindar blir nya bostäder

Oinredda vindar blir nya bostäder

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 13:54 CET

En lagändring gör det möjligt att bygga smålägenheter utan extra krav på tillgänglighet. Detta har ÖrebroBostäder AB bestämt sig för att utnyttja och planerar nu för att bygga små lägenheter på befintliga vindar runt om i beståndet.

Europeiskt nätverk för bostadsföretag går samman för ökat socialt ansvar

Europeiskt nätverk för bostadsföretag går samman för ökat socialt ansvar

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 08:30 CET

Som en av medlemmarna i Eurhonet ställer sig ÖrebroBostäder bakom en europeisk deklaration om att främja och utveckla det sociala ansvaret inom bostadssektorn. Nätverket har länge verkat för ett hållbart samhälle och ser den europeiska deklarationen om Ansvarsfullt boende som ett stort framsteg i arbetet.

Ny hyra klar för 2015

Ny hyra klar för 2015

Pressmeddelanden   •   2014-12-02 14:00 CET

ÖBO och Hyresgästföreningen har kommit överens om ny hyresnivå för 2015. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 0,9 procent.

Är ÖBOs kösystem orättvist?

Är ÖBOs kösystem orättvist?

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 15:13 CEST

ÖBO har ett kösystem som bygger på transparens och som ger samma förutsättningar för alla. En dags boende eller en dag i kön ger en poäng. ÖBOs hyresgäster får köpoäng efter boendetid. Vi räknar tiden i den nuvarande bostaden samt tiden som överstiger tio år i den föregående – förutsatt att man bott hos ÖBO utan avbrott.

ÖBO har startat en fastighetsskötarutbildning

ÖBO har startat en fastighetsskötarutbildning

Pressmeddelanden   •   2014-09-26 10:22 CEST

Nu har ÖBO tagit initiativ till en fastighetsskötarutbildning riktad till arbetslösa i Örebro. Den första klassen på tjugo personer mellan 21 till 59 år startade den 1 september.

Nu bygger ÖBO i Vintrosa

Nu bygger ÖBO i Vintrosa

Pressmeddelanden   •   2014-09-17 16:20 CEST

Styrelsen för ÖrebroBostäder AB (ÖBO) har beslutat om att bygga kooperativa* hyrerätter i Vintrosa. Sedan tidigare är ett engagemangsbeslut taget, men nu sätts spaden i jorden. Det blir ett hus med 12 lägenheter bestående av tvåor och treor och inflyttning beräknas till hösten 2015.

Media-no-image

ÖBO beklagar Emmas situation

Pressmeddelanden   •   2014-09-03 17:10 CEST

Det har varit stor mediabevakning idag om Emmas tömda förråd och vi kan inte annat än beklaga den uppkomna situationen. Vi har sedan tidigare ett avtalat möte med Emma imorgon, torsdag, och ska då gå igenom det som hänt.

41 % av boendebyggarna har fått jobb

41 % av boendebyggarna har fått jobb

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 09:53 CEST

Det är ganska precis ett år sedan satsningen på projektet boendebyggarna drog igång i Vivalla. När ÖBO skulle börja sitt förnyelsearbete i en del av stadsdelen Vivalla ställdes krav i byggupphandlingen att totalentreprenören under en fyraårsperiod skulle erbjuda mellan 50-80 Vivallabor, som stod långt från arbetsmarknaden, chans till praktik, utbildning eller jobb.

Samarbete säkrar 1000-1300 jobb

Samarbete säkrar 1000-1300 jobb

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 16:15 CEST

Behovet av nya bostäder i Örebro är stort och många bostäder har omfattande renoveringsbehov. Detta ställer stora krav på både byggherrar och fastighetsägare. Krav som man nu genom ett uttalat samarbete möter på ett långsiktigt och hållbart sätt. ÖBO skjuter till 800 miljoner kronor extra på ett ökat underhåll och det bidrar till att säkra jobben för cirka 1 000-1 300 personer inom byggsektorn.

222 får chans till jobb i sommar

222 får chans till jobb i sommar

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 11:01 CEST

ÖBO erbjuder fler arbetstillfällen i sommar än någonsin förut. Som en stor aktör på arbetsmarknaden i Örebro behöver ÖBO ett antal säsongsarbetare och sommarjobbare när ordinarie personal har semester. Många stenar har vänts för att få fram jobbtillfällen. Det skapar goda relationer med framtidens medarbetare och ger ungdomar erfarenheter när de ska ut på arbetsmarknaden.

Hyresgäststyrelsen gör skillnad i sin egen stadsdel

Hyresgäststyrelsen gör skillnad i sin egen stadsdel

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 17:15 CEST

En rådgivande hyresgäststyrelse med bred representation har gett bra resultat i ÖrebroBostäders (ÖBO) utvecklingsarbete i miljonprogramsområdet Vivalla. Efter att modellen testats under ett år görs den nu permanent. – Den rådgivande styrelsens gemensamma kunskap om sin stadsdel och de som bor där är ovärderlig, säger Anna-Carin Magnusson, utvecklingsstrateg på ÖBO.

Fler kan bo kvar i Vintrosa

Fler kan bo kvar i Vintrosa

Pressmeddelanden   •   2014-06-05 15:30 CEST

ÖBO planerar nu att bygga nya hyresrätter i Vintrosa genom att erbjuda bostäderna som kooperativa hyresrätter. Konceptet öppnar för ett större inflytande och ger möjlighet till ett sparande som håller nere hyreskostnaden.

ÖBOs elbragd ger besparingar på tiotals miljoner kronor årligen

ÖBOs elbragd ger besparingar på tiotals miljoner kronor årligen

Pressmeddelanden   •   2014-05-27 07:00 CEST

År 2007 satte det kommunala bostadsbolaget ÖrebroBostäder AB (ÖBO) upp målet att minska sin elenergiförbrukning med 25 procent till och med 2015, jämfört med 2005. Med två år till godo står det klart att målet nåtts med råge. Nästan en tredjedel, 32 procent, har kapats. Och den ekonomiska vinningen motsvarar mångmiljonbelopp varje år.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.