Skip to main content

Taggar

öbos studenter

öbo bygger

öbo på jobbet

öbo gör skillnad

Fastighetsägare i Örebro tar socialt ansvar

Fastighetsägare i Örebro tar socialt ansvar

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 07:30 CET

Ett väl fungerande samarbete mellan Örebro kommun och Örebros fastighetsägare var en förutsättning för att framgångsrikt möta utmaningarna på det bostadssociala området i kommunen 2017. Det totala behovet av bostäder har under året varit historiskt stort och att ordna fram lägenheter till särskilt utsatta målgrupper har ställt krav på extraordinära insatser. Resultat har varit mycket gott.

Örebrobostäder säljer del av kvarteret Ryttaren till Byggtema

Örebrobostäder säljer del av kvarteret Ryttaren till Byggtema

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 16:20 CET

Idag beslutade Örebrobostäders styrelse att sälja del av kvarteret Ryttaren (Örebrobostäders tidigare huvudkontor) till byggentreprenören Byggtema som planerar att bygga om kontoret till bostadsrätter.

Bokslutskommuniké för 2017

Bokslutskommuniké för 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2018 15:35 CET

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) redovisade idag sitt bokslut för 2017. Företagets preliminära resultat efter finansiella poster för 2017 blev 213 mkr, vilket ska jämföras med 139 miljoner kronor för 2016.

Örebrobostäder  vill bygga relationer med sina unga hyresgäster – satsar på ungdomstrainee

Örebrobostäder vill bygga relationer med sina unga hyresgäster – satsar på ungdomstrainee

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 07:30 CET

I år blir barnkonventionen lag i Sverige och det har Örebrobostäder tagit fasta på när man nu intensifierar sitt arbete med att bygga varaktiga relationer med sina unga hyresgäster. Det handlar om att lyssna på ungdomarna, skapa delaktighet och ge fler chans att komma in på arbetsmarknaden. I februari började den första av fyra ungdomar i Örebrobostäders satsning på ungdomstrainee.

Hyran för 2018 är klar

Hyran för 2018 är klar

Pressmeddelanden   •   Jan 05, 2018 10:00 CET

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) och Hyresgästföreningen har kommit överens om en ny hyresnivå för 2018. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 1,36 procent från och med den 1 februari. Januari undantas från höjningen.

Örebro lyfts fram som ett gott exempel för satsningar på ungdomars boende

Örebro lyfts fram som ett gott exempel för satsningar på ungdomars boende

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 07:00 CET

Idag den 11 december är Örebrobostäders vd, Ulf Rohlén, inbjuden av Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, till en konferens på Rosenbad om ungdomars situation på bostadsmarknaden.

ÖBO firar engagerade hyresgäster

ÖBO firar engagerade hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 08:30 CET

Den 16 november firar ÖrebroBostäder AB (ÖBO) 110 av sina mest engagerade hyresgäster med en gala med mat, underhållning och fina priser. ÖBOs medarbetare har nominerat hyresgäster som de tycker engagerar sig utöver det vanliga för en bra boendemiljö.

En fot in i arbetslivet

En fot in i arbetslivet

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 15:00 CEST

I samband med att stadsdelen Vivalla i Örebro stod inför en förnyelse som inleddes med ombyggnationen av Visgatan, valde Örebrobostäder att gå ett steg längre för att skapa hållbarhet på flera plan. Tanken var att kombinera den fysiska förnyelsen av kvarteret, med att ge människor som står långt ifrån ett arbete en möjlighet att hitta in på arbetsmarknaden.

​Idag börjar lokalvårdsteamet - ÖBOs nya initiativ för mångfald och inkludering

​Idag börjar lokalvårdsteamet - ÖBOs nya initiativ för mångfald och inkludering

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 13:21 CEST

Fem personer med bakgrund i andra länder börjar idag en 11 månaders anställning hos oss. Vanligtvis är goda språkkunskaper ett krav vid rekrytering. Här har vi vänt på perspektivet och sagt att det är helt ok om man ännu inte pratar så bra svenska. På så vis kan vi ge fler chansen att snabbare ta sig in på arbetsmarknaden.

Nytt vård- och omsorgsboende på Gäddestavägen, Karlslund

Nytt vård- och omsorgsboende på Gäddestavägen, Karlslund

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 14:00 CEST

För att möta de äldres behov och framtidens utmaningar tog Örebro kommun, ÖBO och NCC idag gemensamt det första spadtaget för ett nytt vård- och omsorgsboende på Gäddestavägen 2 i Karlslund. Spadtaget togs av Per-Åke Sörman (S), ordförande i Programnämnd social välfärd, Ulf Rohlén, vd ÖBO och Peter Höög, avdelningschef NCC Building.

Nybyggda bostäder med rätt ekonomi –  ett angeläget ämne i Almedalen

Nybyggda bostäder med rätt ekonomi – ett angeläget ämne i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 08:21 CEST

Bostadsförsörjning, attraktiva boendemiljöer och integration. Tre utmaningar i Almedalen. Örebro är ledande i byggligan, men många har inte råd att flytta in i nyproduktion och för dem kvarstår bostadsbristen, samtidigt som fastighetsägarna får det tuffare att hyra ut nybyggda bostäder. På Örebrobostäder införs en ny hyresmodell – en rabattstege under tio år – som gör att fler får chansen.

ÖBO inför Våga bry dig!

ÖBO inför Våga bry dig!

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 11:30 CEST

Den 1 juni blir ÖBO det största bostadsbolaget hittills att införa Huskurage. Huskurage är en ideell förening med mål att förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. Det är en policy som säger att man som granne inte tänker ignorera om man känner oro för att någon far illa. ÖBO väljer att kalla arbetet Våga bry dig.

Försäljningen av 306 studentbostäder på Tybblegatan 88-112 är nu påskriven

Försäljningen av 306 studentbostäder på Tybblegatan 88-112 är nu påskriven

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 14:00 CEST

Idag, den 5 april, har ÖrebroBostäder AB (ÖBO) skrivit på ett försäljningsavtal med ny fastighetsägare för 306 studentbostäder på Tybblegatan 88-112. Tillträde sker efter sommaren.

Bokslutskommuniké för 2016

Bokslutskommuniké för 2016

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2017 15:39 CET

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) redovisade idag sitt bokslut för 2016. Företagets preliminära resultat efter finansiella poster för 2016 blev 139 mkr, vilket ska jämföras med 115 miljoner kronor för 2015.

Hyran för 2017 är klar

Hyran för 2017 är klar

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 10:01 CET

ÖBO och Hyresgästföreningen har kommit överens om en ny hyresnivå för 2017. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 1,1 procent från och med den 1 februari. Januari undantas från höjningen.

Utbildning + lön=Sant!

Utbildning + lön=Sant!

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 10:56 CEST

Nu startar ÖrebroBostäder AB (ÖBO) en egen utbildning för ungdomar mellan 18 och 24 år. Orsaken är att det idag är svårt att få tag i medarbetare med kompetens inom grönyteskötsel. De utbildningar, i Örebro med omnejd, som funnits har lagts ner, trots att behovet finns.

10 års hyresrabatt i nyproduktion

10 års hyresrabatt i nyproduktion

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2016 12:00 CEST

ÖrebroBostäder AB har tagit fram en helt ny hyressättningsmodell och styrelsen har nu beslutat att sjösätta den. Modellen innebär att vissa nyproducerade bostäder prissätts precis som vanligt med hänsyn till produktionskostnader med mera, men en tioårig rabattsats införs för lägenheten.

MAT, BAR & BOULE - typ som i FRANKRIKE

MAT, BAR & BOULE - typ som i FRANKRIKE

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 10:44 CEST

Nu är det klart, Boulebar kommer till Örebro. I mars slås portarna upp för restaurangkonceptet mat, bar och boule i Örebro i det nya kvarteret Husarens Gränd i NorrCity.

Fler verktyg som aktivt bidrar till en ökad integration har idag skapats

Fler verktyg som aktivt bidrar till en ökad integration har idag skapats

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 15:30 CEST

Örebro är en boendesegregerad stad. De integrationsskapande åtgärder som görs är inte tillräckliga och segregationen kan inte enbart lösas inom de socioekonomiskt svaga stadsdelarna. För att påverka segregationen måste hela staden involveras och arbetet bör även ske på en mer strukturell nivå. Det behövs fler verktyg, en bredare palett för att kunna ta långsiktiga steg åt rätt håll.

Framtidens Krämartorg

Framtidens Krämartorg

Pressmeddelanden   •   Maj 01, 2016 07:00 CEST

Visst vore det härligt om Krämartorget i framtiden kunde förvandlas till en grön oas mitt i centrala Örebro? En mötesplats för människor i olika åldrar och målgrupper, både för oss örebroare såväl som för besökare. Detta är tankar som ÖrebroBostäder arbetar tillsammans med White arkitekter. I sommar testas detta i det tillfälliga vardagsrummet, en pop up-park, på Krämartorget i Örebro.