Skip to main content

Bokslutskommuniké 2012 för ÖrebroBostäder AB

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 13:42 CET

Bokslutskommuniké för 2012

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) redovisade idag sitt bokslut för 2012. Företagets preliminära resultat efter finansiella poster för 2012 blev 14 miljoner kronor, vilket ska jämföras med ett underskott 2011 på 26 miljoner kronor.

Resultat

Årets resultat visar ett resultat efter finansiella poster på 14 miljoner kronor. Utfallet är enligt budget och även i år har extra underhållsåtgärder utförts som utlovades i samband med reavinsten på försäljning av fastigheter år 2010. De extra underhållsåtgärderna har uppgått till 45 miljoner kronor. Underhållet har även förutom de extra 45 miljonerna hållits på en hög nivå med bland annat omfattande renoveringar i Varberga och Vivalla. Investeringarna har uppgått till rekordnivån 770 miljoner kronor, bland annat har 578 omsorgslägenheter förvärvats av Örebro kommun. Vidare har 117 lägenheter färdigställts på Restalundsvägen (88 lägenheter), Södra Lillåstrand (23 lägenheter) samt på Hindergårdsgatan (6 lägenheter). Vid årsskiftet pågår nyproduktion av 231 lägenheter. Under 2013 beräknas 168 lägenheter färdigställas.

Några nyckeltal för 2012

- Soliditeten uppgår till 23,7 (25,3) procent.
- Direktavkastningen var 6,86 (6,03) procent, beräknat som driftnetto delat
med genomsnittligt bokfört värde på fastigheterna.
- Genomsnittlig låneränta uppgick till 3,24 (3,47) procent.
-Antal lägenheter uppgår till 23 027 (22 353).

Resultat- och balansräkning hittar du i bifogad pdf.

Vid frågor angående detta kontaktas Björn Forsberg, ekonomichef, 0707-19 42 33.


För ytterligare information vänligen kontakta
Ulf Rohlén, verkställande direktör, telefon 0707-19 43 08
Karin Sundin, ordförande, telefon 0707-19 43 01


 

Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO har ett uttalat kundfokus och vår vision, Hem för dig, uttrycker vår vilja att möta olika behov och önskemål.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy