Skip to main content

Bokslutskommuniké för 2010

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 10:43 CET

Resultat
De två senaste mycket kalla och snörika vintrarna har för ÖBOs del påverkat årets resultat med ungefär 40 miljoner kronor utöver budget. Dessutom har vi hållit en hög nivå på vårt underhåll, där vi bland annat genomfört en genomgripande renovering av stadsdelen Varberga och i kvarteret Ryttaren på Drottninggatan. ÖBO har även haft en rekordhög investeringsnivå på 250 miljoner kronor, bland att till nyproduktion av kvarteren Södra Lindhult, Pärllöken, Eyra, Kilen samt slutfasen av Örnsköldsparken. Sammantaget gör detta att årets resultat uppgick till 201 miljoner kronor efter skatt.

Årets sammanlagda resultat på 201 miljoner kronor innefattar en reavinst på försäljningen av 849 lägenheter i Brickebacken, Oxhagen och Varberga som vi gjorde under 2010 på 225 miljoner kronor.


Några nyckeltal för 2010
• Soliditeten uppgår till 26,6 (23,6) %.
• Direktavkastningen var 5,27 (6,87) %, beräknat som driftnetto delat med genomsnittligt bokfört värde på fastigheterna.
• Genomsnittlig låneränta uppgick till 3,36 (3,17) %.
• Antal lägenheter uppgår till 22 335 (23 148).


Vid frågor angående detta kontaktas Björn Forsberg, ekonomichef,
0707-19 42 33


För ytterligare information vänligen kontakta
Ulf Rohlén, verkställande direktör, telefon 0707-19 43 08
Mats Sjöström, ordförande, telefon 0707-19 42 68

Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO har ett uttalat kundfokus och vår vision, Hem för dig, uttrycker vår vilja att möta olika behov och önskemål.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy