Skip to main content

ÖBO har startat en fastighetsskötarutbildning

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 10:22 CEST

Nu har ÖBO tagit initiativ till en fastighetsskötarutbildning riktad till arbetslösa i Örebro. Den första klassen på tjugo personer mellan 21 till 59 år startade sin utbildning den 1 september.

Den nya utbildningen som ÖBO tagit initiativ till är ett strategiskt vägval för att se till att det framåt finns arbetskraft som har en god utbildning inom fastighetsskötsel.

– Vi vill säkerställa ÖBOs långsiktiga behov av nya duktiga fastighetsskötare med inriktning mot grönskötsel och tycker att Örebro behöver en grundutbildning inom området, säger Ulf Rohlén, vd på ÖrebroBostäder AB.

Förhoppningen är att en stor del av dem som går igenom utbildningen ska kunna gå direkt till anställning, där ett första steg kan bli som säsongsarbetare hos ÖBO, få en chans på något av de övriga kommunala bolagen eller hos de privata fastighetsägarna. Om en elev under utbildningstiden ser någon särskilt del som lockar och vill vidareutbilda sig inom det ämnet, finns möjlighet att gå vidare till högre utbildning.

En central del av utbildningen är praktikperioderna som är på 12 veckor. Det är då man provar på yrket och visar att man har tillgodogjort sig det man lärt sig i klassrummet. Praktiken sker hos de kommunala fastighetsbolagen, Tekniska förvaltningen, Lanstingsfastigheter och hos tre privata fastighetsägare; Melins, Asplunds samt Egeryds fastigheter. Det har till och med erbjudits fler praktikplatser än utbildningen kan tillgodogöra sig. Det visar att branschen framöver behöver personal med rätt utbildning, men också att många fastighetsägare är villiga ett ta ett socialt ansvar och vill vara delaktiga i Örebros utveckling.

– Vi är jätteglada att så många fastighetsägare vill vara med i detta, det visar att fler har samma behov som ÖBO, säger Anna-Carin B Magnusson, bosocial chef på ÖrebroBostäder AB.

Utbildningen sker i samarbete med Örebro kommuns vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning och den teoretiska delen bedrivs på Kvinnerstaskolan.

För mer information vänligen kontakta
Ulf Rohlén, vd ÖrebroBostäder AB, 0707-19 43 08
Anna-Carin B Magnusson, bosocial chef ÖrebroBostäder AB, 0707-19 42 91


 

Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO har ett uttalat kundfokus och vår vision, Hem för dig, uttrycker vår vilja att möta olika behov och önskemål.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy