Skip to main content

ÖBOs elbragd ger besparingar på tiotals miljoner kronor årligen

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 07:00 CEST

År 2007 satte det kommunala bostadsbolaget ÖrebroBostäder (ÖBO) upp målet att minska sin elenergiförbrukning med 25 procent till och med 2015, jämfört med 2005. Med två år till godo står det klart att målet nåtts med råge. Nästan en tredjedel, 32 procent, har kapats. Och den ekonomiska vinningen motsvarar mångmiljonbelopp varje år.

Vi har gjort det EU i praktiken vill med sina klimatmål, säger Jonas Tannerstad, chef el & automation, hos ÖBO och en av de drivande krafterna i arbetet.

Minskningen är en av de mest omfattande sänkningarna bland Sveriges bostadsföretag och motsvarar en årlig elförbrukning på 19 miljoner kWh.

– Om man översätter det till vanliga ballonger fyllda med växthusgaser rör det sig om 100 miljoner ballonger årligen*, som inte längre släpps ut, fortsätter Jonas. *beräkningen är gjord utifrån att en kWh genererar ett utsläpp av koldioxid på 250 g.

Även affärsmässigt är satsningen en framgång. ÖBOs årliga besparing uppgår till 30 miljoner kronor, jämfört med 2005.  
– Det överväger helt klart investeringskostnaden och i ett längre perspektiv handlar det om omfattande summor, berättar Ulf Rohlén, som är vd på ÖBO.

Dessutom har den lägre energiförbrukningen påverkat fastigheternas värde positivt.

Nyckeln till framgången är ett systematiskt arbete med stundtals okonventionella metoder. Värmekameror har använts för att identifiera läckage och ÖBO har också involverat hyresgästerna i arbetet, bland annat genom att visualisera problemen i informationsfilmer. Och när ÖBO identifierat en möjlig förbättring har samma åtgärder genomförts i hela beståndet – inte bara där problemet upptäcktes.

– Markuppvärmning är en sådan sak som många inte tänker på och så står den på året runt. En ganska liten markuppvärmd yta kan utan vidare kosta 100 000 kronor per år. Vi hade flera sådana ytor och det har många andra bostadsbolag i landet också, berättar Linus Larsson, miljöchef på ÖBO.

Just markvärmeanläggningar är en av de tio större energitjuvar som ÖBO identifierat och riktat in sig på i åtgärdsarbetet. Bland de övriga märks hissar, varmgarage, takvärmeanläggningar och tvättstugor.
– Det finns mycket att lära av arbetet som vi genomfört tillsammans med våra hyresgäster. Det är en omfattande sänkning och kan vi så kan andra nå lika långt, säger Linus Larsson slutligen.


För mer information kontakta
Ulf Rohlén, vd ÖrebroBostäder AB, 0707-19 43 08
Jonas Tannerstad, chef automation & el, ÖrebroBostäder AB, 0707-19 43 98
Linus Larsson, miljöchef, ÖrebroBostäder AB, 0707-19 42 52

ÖrebroBostäder AB är Örebros kommunala bostadsföretag. Företaget har 406 tillsvidareanställda och är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsföretag med drygt 40 000 hyresgäster. ÖrebroBostäder erbjuder 23 163 lägenheter, samt 1 111 lokaler i Örebro kommun. Omsättningen uppgick i det senaste årsbokslutet till 1 520 mkr.


Bildtext:
Klimatgruppen på ÖBO representerar olika delar inom företaget och driver företagets klimat- och miljöfrågor. Gruppen består av Klas Barkestam, distriktschef, Johanna Fridenberger, teknikansvarig värme/styr, Fredrik Svensson, bygg- och underhållsansvarig, Linus Larsson, miljöchef, Johan Kjellin, energicontroller samt Jonas Tannerstad, chef el & automation.  Fotograf Alexander von Sydow.

 

Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO har ett uttalat kundfokus och vår vision, Hem för dig, uttrycker vår vilja att möta olika behov och önskemål.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera