Skip to main content

ÖrebroBostäders bokslutskommuniké för 2015

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 14:43 CET

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) redovisade idag sitt bokslut för 2015. Företagets preliminära resultat efter finansiella poster för 2015 blev 124 mkr, vilket ska jämföras med 68 miljoner kronor för 2014.

Resultat

Årets resultat efter finansiella poster blev 124 mkr. Utfallet är bättre än budget och väsentligt bättre än föregående år, då årets nedskrivningar blev betydligt lägre än 2014.

Investeringarna har totalt uppgått till 717 miljoner kronor (820 mkr under 2014), varav 358 avser nyproduktion. Det innebär bland annat att 513 bostäder var i produktion per den 31 december 2015. Av årets färdigställda bostäder märks Brunnstorget i Adolfsberg och Vinteråsen i Vintrosa.

Några nyckeltal för 2015

 • Soliditeten uppgår till 25,03 (24,70) procent.
 • Totalavkastning på totalt fastighetskapital uppgick till 19,60 procent.
 • Marknadsvärdet på samtliga fastigheter uppgick till 20 673 mkr (16 909).
 • Antal lägenheter uppgår till 22 687 (22 685)

 • Vid frågor angående detta kontaktas Björn Forsberg, ekonomichef, 0707-19 42 33.

  För ytterligare information vänligen kontakta 
  Ulf Rohlén, verkställande direktör, telefon 0707-19 43 08.

  Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO har ett uttalat kundfokus och vår vision, Hem för dig, uttrycker vår vilja att möta olika behov och önskemål.

  Bifogade filer

  PDF-dokument

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Agree With Privacy Policy