Skip to main content

Renovering med möjlighet att välja olika

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2013 11:27 CET

Vid varje större renovering måste man överväga varje val och dess långsiktigt ekonomiska konsekvenser. ÖBOs roll innebär också att ha ett reellt boinflytande inför varje renovering. Med det nya konceptet som innebär att de nyrenoverade bostäderna får olika standard ges hyresgästen ännu större möjlighet att påverka sin egen bostad. Den nya renoveringsstegen kallas BAS-NORMAL-PLUS.

– Byggkostnaderna har de senare åren skenat iväg och det ger i slutänden högre hyror. Med olika standardnivåer i samma fastighet gör att vi ger människor med olika förutsättningar möjlighet och råd att bo kvar även efter en genomgripande renovering. På köpet får vi ett mer blandat boende, säger Ulf Rohlén, vd ÖrebroBostäder AB.

Först ut att testa den nya renoveringsstegen blir kvarteret Tegelslageriet i det som kallas gula Markbacken. Husen byggdes under åren 1958–1963 och behöver nu renoveras. Ombyggnation beräknas pågå under tre till fyra år med start under 2014.

– Renoveringar är en avvägning mellan det som på lång sikt är den ekonomiskt mest lönsamma fastighetsförvaltningen och det dagens hyresgäster klarar att betala. Styrelsens beslut om större valfrihet för hyresgästerna är ett vägval vi gör, säger Karin Sundin, ordförande i ÖBOs styrelse.

Adressen är Älvtomtagatan 51–57 och Lertagsgatan 1–61. Husen är idag i stort behov av renovering och därför ska nu kvarteret detaljprojekteras och förberedas för upphandlingsbeslut.

För mer information kontakta

Ulf Rohlén, vd ÖrebroBostäder AB, telefon 0707-19 43 08
Karin Sundin, ordförande ÖBOs styrelse, telefon 0707-19 43 01


 

Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO har ett uttalat kundfokus och vår vision, Hem för dig, uttrycker vår vilja att möta olika behov och önskemål.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera