Skip to main content

Samarbete säkrar 1000-1300 jobb

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2014 16:15 CEST

Behovet av nya bostäder i Örebro är stort och många av de bostäder som finns står inför omfattande renoveringsbehov. Detta ställer stora krav på både byggherrar och fastighetsägare. Krav som man nu genom ett uttalat samarbete vill möta på ett långsiktigt och hållbart sätt. ÖBO skjuter till 800 miljoner kronor extra på ett ökat underhåll och det bidrar till att säkra jobben för cirka 1 000-1 300 personer inom byggsektorn.

Det stora behovet av ny- och ombyggnation ställer stora krav på byggsektorn som lever i en verklighet där konjunkturen skiftar kraftigt. Ett år är behoven stora och man måste anställa, ett annat år har behoven avtagit och man måste säga upp. Kompetent och erfaren personal försvinner i svackorna och byggpriserna rusar i höjden i topparna. En dålig situation för alla.

Nu har byggbranschen och ÖBO tillsammans tittat på hur man kan stabilisera marknaden genom att planera för underhåll och nyproduktion långsiktigt.  

Satsningen som ÖBO gör möjliggörs bland annat, av de nya bokföringsreglerna och under en femårsperiod satsas totalt 2,8 miljarder kronor på underhåll. Dessutom tillkommer cirka 2,5 miljarder kronor för nyproduktion per år under de närmaste fem år.

– De nya bokföringsreglerna gör att det är klokt för oss att tidigarelägga våra underhållsplaner och samtidigt bidrar vi till att säkra ett stort antal arbetstillfällen inom byggindustrin. Dessutom är satsningen en investering för oss, eftersom vi får ner energiförbrukningen i en snabbare takt, menar Ulf Rohlén, vd ÖrebroBostäder AB.

För byggbranschen innebär det en stabil arbetsmarknad under flera år som bidrar till att trygga jobben i regionen. Sveriges Byggindustrier har påtalat problemen med upp- och nedgången i efterfrågan och ser stora värden i att tillsammans hitta stabilitet och långsiktighet på byggmarknaden.

För oss är samarbetet angeläget. ÖBOs satsning ger oss möjlighet att planera långsiktigt. Då tillgången på arbetstillfällen hålls stabilt under flera år ger det också goda förutsättningar att hålla nere kostnaderna inom byggsektorn och vi kan behålla och rekrytera kompetent personal, säger Kjell Fransson, ordförande i Sveriges Byggindustrier.

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) gör nu en storsatsning på underhåll i sitt bestånd och i ett samarbete med Sveriges Byggindustrier ger satsningen en långsiktig trygghet för byggbranschen i Örebroregionen.


För mer information kontakta
Ulf Rohlén, vd ÖrebroBostäder AB, 0707-19 43 08
Kjell Fransson, ordförande i Sveriges Byggindustrier, 070-588 66 90


 

Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO har ett uttalat kundfokus och vår vision, Hem för dig, uttrycker vår vilja att möta olika behov och önskemål.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.