Skip to main content

Taggar

företagsnyheter

forskning & utveckling

produktion

hjärt- & kärlsjukdomar

onkologi

reumatiska sjukdomar

sällsynta sjukdomar

vacciner

Fakta om Reumatoid Artrit

Fakta om Reumatoid Artrit

Dokument   •   2017-01-30 08:00 CET

Reumatoid artrit – eller ledgångsreumatism – är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att den orsakas av att immunförsvaret vänder sig mot den egna kroppen. Reumatoid artrit är ett livslångt, nedbrytande tillstånd som kännetecknas av kronisk inflammation i flera leder, men som även kan drabba andra organ. Reumatoid artrit är den vanligaste reumatiska sjukdomen i Sverige med cirka 60 000 drabbade.

Läkemedelsbehandling av reumatoid artrit

Forskningen kring nya behandlingsalternativ vid reumatoid artrit är intensiv och flera nya preparat är under utveckling. Dessa läkemedel reglerar aktiveringsvägarna för inflammation på ett helt nytt sätt. Ett läkemedel, som har kommit långt i utvecklingen, är JAK-hämmaren tofacitinib.

Ny behandlingsprincip vid reumatoid artrit – JAK-hämning

Januskinas (JAK) är ett protein som aktiverar receptorer. De så kallade JAK-proteinerna signalerar intracellulärt, det vill säga inne i cellen, via den så kallade JAK-STAT-signalvägen. Överaktivering av JAK-signalering anses vara av central betydelse vid reumatoid artrit.

Xeljanz (tofacitinib) - JAK-hämmare för behandling av reumatoid artrit

Tofacitinib är en så kallad JAK-hämmare för behandling av reumatoid artrit. I slutet av januari 2017 gav den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté ett positivt utlåtande kring tofacitinib. Om det godkänns av Europa kommissionen under våren 2017 kommer det att bli en av de första JAK-hämmarna för behandling av reumatoid artrit i EU. Tofacitinib godkändes i USA 2012.

Bakgrundsmaterial - Spridd bröstcancer och Ibrance

Under de senaste decennierna har kunskapen om bröstcancer ökat, bland annat genom informationskampanjer och framsteg inom forskning och screening. Tidig upptäckt och behandling har förbättrat prognosen för tidig bröstcancer. Här finns information om spridd bröstcancer, hur det är att leva med sjukdomen, behandling samt om läkemdelet Ibrance, det första i en ny klass, CDK4/6-hämmare.

Infografik Spridd bröstcancer

Infografik Spridd bröstcancer

Dokument   •   2016-11-11 09:54 CET

Bröstcancer är inte en enda sjukdom utan kan kategoriseras i olika stadier. Stadiet av bröstcancer vid diagnosen har betydelse för vilka behandlingar som är tillgängliga och påverkar sjukdomens långsiktiga prognos. Bröstcancer spridit sig till andra delar av kroppen, t ex skellettet eller ndra organ, kallas spridd bröstcancer och är ett obotligt tillstånd.

Medierapport - En Novusundersökning om Lunginflammation och Vaccination

Rapporten belyser svenskarnas kännedom och erfarenheter av lunginflammation. Novus har ställt frågor om lungor och lunghälsa till 1 074 män och kvinnor mellan 40 och 79 år under vecka 38-39 2016. I rapporten sammanfattas resultaten från undersökningen med kommentarer från Pfizer och 1,6-miljonerklubben.

Fakta om Pfizers bioteknologiska produktionsanläggning i Strängnäs

Produktionsanläggningen är Sveriges största för kommersiell tillverkning av bioteknologiska läkemedel. Där produceras aktiv substans för tillväxthormon, tillväxthämmare samt läkemedel mot blodpropp med export till hela världen. I april 2016 ingicks också avtal med Sobi för kontraktstillverkning.

Fakta om lunginflammation

Fakta om lunginflammation

Dokument   •   2016-02-09 08:11 CET

Lunginflammation kan vara av olika svårighetsgrad - från lätt till mycket svår. Det kan vara en livshotande infektion i luftvägarna och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Här finns fakta om lunginflammation - vilka som löper störst risk att drabbas, pneumokocker som är den vanligaste orsaken, vad man kan göra om man drabbas och information om vem som bör vaccinera sig.

Glada Lungoor - En rapport om lunginflammation, vaccination och att ta hand om sin hälsa

Våra lungor är livsviktiga. Vi behöver dem för att andas, syresätta blodet, må bra och leva. Med den här rapporten vill vi belysa svenskarnas kännedom och egna erfarenheter av lunginflammation. Vi vill också bidra med viktig kunskap om lunginflammation och hur vaccination kan minska risken att drabbas. Undersökningen är genomförd av Novus vecka 35-26, 2015 bland 1 025 män och kvinnor 40-79 år.

 Faktablad: Pfizer och sällsynta sjukdomar

Faktablad: Pfizer och sällsynta sjukdomar

Dokument   •   2015-06-05 17:10 CEST

Faktablad om Pfizers affärsområde sällsynta sjukdomar: om befintliga behandlingar, behandlingar i prövningsfas och sjukdomsstatistik.

Pfizer på en minut

Pfizer på en minut

Dokument   •   2015-06-05 13:31 CEST

Dokument med korta fakta om Pfizer i punktform

Pfizers historia

Pfizers historia

Dokument   •   2015-06-05 13:29 CEST

Dokument som beskriver Pfizers historia: från starten i Brooklyn av två bröder för mer än 150 år sedan till dagens globala läkemedelsbolag. Till Sverige kom Pfizer 1954.

Fakta om transtyretinamyloidos med polyneuropati (TTR-FAP)

Transtyretinamyloidos med polyneuropati, eller TTR-FAP, är en sällsynt, ärftlig och dödlig neurodegenerativ sjukdom som främst orsakas av en mutation i genen som styr bildningen av proteinet transtyretin (TTR). Sjukdomen drabbar ungefär 8 000 patienter i världen.

Checklista - 10 tips mot TBE

Checklista - 10 tips mot TBE

Dokument   •   2015-04-20 06:00 CEST

Vistas du mycket i fästingtäta områden? Här är tips och råd kring hur du kan skydda dig

Checklista - 10 tips mot TBE

Checklista - 10 tips mot TBE

Dokument   •   2015-04-20 06:00 CEST

Vistas du mycket i fästingtäta områden? Här är tips och råd kring hur du kan skydda dig

Fakta om lunginflammation

Fakta om lunginflammation

Dokument   •   2015-03-04 06:00 CET

Lunginflammation är en livshotande infektion i luftvägarna och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Varje år drabbas cirka en procent av den vuxna befolkningen i Sverige av samhällsförvärvad lunginflammation, vilket innebär tiotusentals svenskar. Mellan 20 och 40 procent av dessa behöver sjukhusvård. I Sverige ökar dessutom sjukhusinläggningar bland äldre på grund av lunginflammation

Resultat från fas 2-studien PALOMA-1 visar att Palbociclib i kombination med letrozol markant ökade tiden utan tumörtillväxt hos kvinnor med långt framskriden bröstcancer.

Lancet Oncology publicerar resultat från fas 2-studie för Pfizers CDK 4/6-hämmare palbociclib

Phase 3 results published in the New England Journal of Medicine show superiority of Pfizer's Xalkori compared to platunum-based chemoterapy in previously untreated patients with ALK-positive advanced non-small lung cancer
Svenska Lungrapporten - Allmänhetens kännedom och erfarenheter av lungbesvär

Svenska Lungrapporten är en undersökning som genomförts av Novus på uppdrag av Pfizer. Den visar att drygt var tredje svensk, eller 1,6 miljoner svenskar, någon gång haft lunginflammation. Lunginflammation är en livshotande infektion i luftvägarna och den vanligaste formen av pneumokocksjukdom bland vuxna. Men vaccinering kan minska risken att drabbas.