Skip to main content

Taggar

företagsnyheter

forskning & utveckling

produktion

rökavvänjning

erektionsproblem

hjärt- & kärlsjukdomar

onkologi

psoriasis

reumatiska sjukdomar

sällsynta sjukdomar

vacciner

almedalen

Senaste nytt

Media no image

TLV-beslut: Utökad subvention för IBRANCE vid behandling av spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 08:49 CET

Subventionen av IBRANCE (palbociklib) utökas från och med den 22 februari 2018 till att även omfatta kombinationsbehandling med östrogenblockeraren fulvestrant.

Helena Thelin är ny platschef för Pfizers bioteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs

Helena Thelin är ny platschef för Pfizers bioteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 06:30 CET

Helena Thelin tillträdde som ny platschef för Pfizers bioteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs den 1 januari. Helena har lång erfarenhet från högteknologisk tillverkning av biologiska läkemedel, senast som chef för Teknik och Säkerhet Hälsa Miljö på anläggningen i Strängnäs.

Christoph Varenhorst ny medicinsk direktör på Pfizer i Sverige

Christoph Varenhorst ny medicinsk direktör på Pfizer i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2018 06:30 CET

Christoph Varenhorst är ny medicinsk direktör på Pfizer i Sverige från den 1 januari. Christoph, som är kardiolog, har lång erfarenhet både från kliniskt arbete och forskning från Akademiska sjukhuset och Uppsala Clinical Research Center.

Media no image

FDA godkänner Xeljanz (tofacitinib) för behandling av aktiv psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 07:00 CET

Xeljanz, den första orala JAK-hämmaren för vuxna med måttlig till svår reumatoid artrit, är nu även godkänd i USA för vuxna med aktiv proriasisartrit

Media no image

Ökad progressionsfri överlevnad med Ibrance vid spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 07:00 CET

Uppdaterade data från Fas 3-prövning av IBRANCE (palbociclib) i kombination med letrozol vid HR+/HER2- metastatisk bröstcancer bekräftar en ökad progressionsfri överlevnad. Uppföljningen av patienterna, med en mediantid på över tre år, är den hittills längsta för någon Fas3-prövning med en CDK 4/6-hämmare.

Media no image

Inför World Pneumonia Day 12 november: Tre av fyra vet inte att det finns vaccin mot lunginflammation

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 08:00 CET

Tre av fyra svenskar vet inte att det är möjligt att skydda sig mot lunginflammation genom vaccination. Hälften av svenskarna känner inte heller till om de tillhör en riskgrupp. Det visar en ny Sifoundersökning, beställd av läkemedelsföretaget Pfizer.

Pfizer och BMS prisas för Bästa Patientinformation

Pfizer och BMS prisas för Bästa Patientinformation

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 16:07 CET

Pfizer och BMS mottog idag Apotekarsocietetens pris för Bästa Patientinformation. Stödprogrammet för patienter med förmaksflimmer eller blodpropp i ben eller lunga, uppmärksammas bland annat för hög tillgänglighet via många olika kanaler, genomtänkt och enhetlig utformning som dessutom finns på flera språk.

Media no image

Pfizer presenterar resultat från fas 2-studie av prövningsläkemedlet lorlatinib - nästa generations ALK-hämmare - vid avancerad icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 07:00 CEST

Uttalade varaktiga responser mot lungtumörer och hjärnmetastaser i olika behandlingssammanhang

EmotionSpace - ny mobilapp hjälper kvinnor med spridd bröstcancer att hitta den support de behöver

EmotionSpace - ny mobilapp hjälper kvinnor med spridd bröstcancer att hitta den support de behöver

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 08:17 CEST

Att diagnosticeras med spridd bröstcancer är för de flesta en omtumlande upplevelse och många hamnar i en krissituation då känslorna ofta pendlar mycket. Appen EmotionSpace låter kvinnor med spridd bröstcancer uttrycka hur de känner och be om hjälp från andra om de behöver det.

Media no image

Analys av långtidsdata tyder på att Vyndaqel fördröjer progressionen av den sällsynta neurologiska sjukdomen TTR-FAP (Skelleftesjukan)

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 07:59 CEST

Analysen, som publicerats i tidskriften Amyloid, är den längsta utvärderingen av något läkemedel mot familjär transtyretinamyloidos med polyneuropati (TTR-FAP).

Media no image

Europeiska kommissionen godkänner Bavencio (avelumab) för behandling av metastatiskt merkelcellskarcinom

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 07:00 CEST

Europeiska kommissionen har godkänt BAVENCIO® (avelumab) som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastatiskt Merkelcellskarcinom (mMCC), en sällsynt och aggressiv typ av hudcancer.

Media no image

Pfizer presenterar data för totalöverlevnad för Xalkori hos patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 10:10 CEST

Finala data för total överlevnad från prövningen PROFILE 1014 där XALKORI® (crizotinib) undersökts i tidigare obehandlade patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer har nu presenterats.

Iva Gunnarsson får Nanna Svartz stipendium för sin forskning kring SLE och njurinflammation

Iva Gunnarsson får Nanna Svartz stipendium för sin forskning kring SLE och njurinflammation

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 07:00 CEST

Iva Gunnarsson vid Karolinska Universitetssjukhuset har tilldelats 2017 års stipendium till Nanna Svartz minne. Hon belönas för sin forskning kring SLE med fokus på njurengagemang. Stipendiet på 50 000 kronor delades ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet den 13 september vid årets Reumadagar i Västerås.

Media no image

Bristol-Myers Squibb och Pfizer presenterar nya forskningsdata om Eliquis (apixaban) för patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som genomgår elkonvertering

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 09:04 CEST

Vid den europeiska kardiologikongressen, ESC, i Barcelona presenterades data från en klinisk fas 4 studie, EMANATE. Resultaten som mättes i studien var fall av akut stroke, systemisk embolism, allvarlig blödning, kliniskt relevant icke allvarlig blödning och dödsfall oavsett orsak hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (non-valvular atrial fibrillation, NVAF) som genomgår elkonvertering.

Media no image

Ny Sifo-undersökning: Detta vet svenskarna om TBE

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 07:00 CEST

Fler vaccinerar sig mot TBE (fästingöverförd hjärninflammation) i Sverige, men svenskarnas kunskap om sjukdomen varierar. Detta enligt en färsk undersökning av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer. I undersökningen har man ställt frågor om kännedom om allvarliga symtom, behandling av TBE, riskområden samt när man tror att fästingar är aktiva.

Media no image

BESPONSA godkänt inom EU för behandling av recidiverande eller refraktär akut lymfatisk leukemi av B-cellstyp

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 08:13 CEST

Europeiska kommissionen har godkänt BESPONSA som monoterapi för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär CD22-positiv B-cell prekursor Philadelphiakromosom-negativ (Ph-) akut lymfatisk leukemi (ALL) och Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) ALL som tidigare inte svarat på behandling med minst en tyrosinkinashämmare.

Media no image

Pfizer i Almedalen

Nyheter   •   Jun 29, 2017 13:43 CEST

Välkommen till Pfizers seminarier i Almedalen. Här är årets program:

Xeljanz likvärdigt med Humira vid måttlig till svår RA

Xeljanz likvärdigt med Humira vid måttlig till svår RA

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 10:30 CEST

Läkemedlet Xeljanz i kombination med metotrexat är lika effektivt för patienter med måttlig till svår reumatoid artrit (RA) som standardbehandling med Humira plus metotrexat. Detta visar en studie som presenterades vid EULAR, den årliga europeiska reumatologikongressen i Madrid, 16 juni. Studien redovisas också i den medicinska tidskriften The Lancet.

Media no image

TLV-beslut: Subvention för IBRANCE vid behandling av spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 07:00 CEST

TLV har beslutat att IBRANCE i kombination med en aromatashämmare ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av HR+/HER2- lokalt avancerad eller spridd bröstcancer från och med 1 juli 2017(1). IBRANCE godkändes av EU-kommissionen i november 2016 och är det första nya läkemedlet som har godkänts som första linjens behandling för kvinnor med denna typ av spridd bröstcancer på nästan tio år.

Media no image

Europeiska kommissionen godkänner Pfizers TRUMENBA för förebyggande av sjukdom orsakad av grupp B-meningokocker hos ungdomar och vuxna

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 07:00 CEST

Europeiska kommissionen har godkänt TRUMENBA (vaccin mot meningokocker grupp B) för förebyggande av invasiv meningokocksjukdom orsakad av Neisseria meningitides serogrupp B (MenB) hos personer 10 år och äldre.