Skip to main content

Pirelli svarar FIA om däcktesterna: Inget team har favoriserats

Nyhet   •   Jun 05, 2013 10:04 CEST

Under utvecklingsarbete och tester med team under 2013 har inget team favoriserats och Pirelli har hela tiden agerat professionellt, transparent och med helt goda avsikter. Däcken som använts under testerna är inte de som teamen använder i årets mästerskap utan tillhör ett sortiment som utvecklas om ett eventuellt nytt F1-kontrakt för Pirelli blir verklighet.

·  Däcktesterna gynnade inte något team.  

·  Däcktesterna som gjorts detta år avser utvecklingen av däcken för 2014 års säsong.  

·  Pirelli bad inte om att få använda en bil av 2013 års modell i testerna. 

·  Användningen av en Mercedes 2013 diskuterades direkt mellan Mercedes och FIA. 

·  Adekvata tester är nödvändiga för utvecklingen av däcken.  

·  Problemen med däck som delaminerar löstes av Pirellis tekniker i laboratoriet och inte genom tester på   bana.  

·  De experimentdäck som tagits fram till Canadas GP har aldrig testas av någon förare.

Pirellis svar till FIA

Under utvecklingsarbete och tester med team under 2013 har inget team favoriserats och Pirelli har hela tiden agerat professionellt, med transparens och med helt goda avsikter. Däcken som använts under tester är inte de som teamen använder i årets mästerskap utan tillhör ett sortiment som utvecklas om ett eventuellt nytt F1-kontrakt för Pirelli blir verklighet.

Dessutom har inga tester utförts med syfte att utveckla speciella bilar utan bara haft till syfte att testa däcklösningar för framtida mästerskap. Användningen av en av Mercedes bilar är resultatet av direktkommunikation mellan FIA och teamet. Pirelli har aldrig bett om att få använda sig av en 2013 års F1-bil - vare sig hos FIA, Mercedes eller övriga team, som under året har erbjudits möjligheten att delta i testerna för att utveckla däck för 2014. 

Däcken som skall testas av teamen under de fria träningarna till Canadas Grand Prix i Montreal har aldrig använts av teamen förut. När det gäller dessa nya däck har problemen med delaminering lösts av Pirellis tekniker uteslutande genom laboratorietester. Dessa delamineringar, som bara inträffat fyra gånger och då orsakats av partiklar och skräp på banan, har aldrig utsatt någon förare för säkerhetsrisker, men däremot riskerat att skada Pirellis varumärke. Därför har företaget beslutat att ingripa. 

När det gäller de bestämmelser som reglerar företagets handlingar har Pirelli alltid respekterat de avtalsmässiga gränserna mot FIA, teamen och mästerskapets organisatörer, och principerna kring den sportsliga lojaliteten. Pirelli vill dock understryka den odiskutabla vikten av att utföra tester för att utveckla däcken enligt de tydliga regler som satts upp av alla parter. Företaget bekräftar att man är tillgängligt för tester av 2014 års däck med alla team i mästerskapet - något som kommunicerats till teamen många gånger.

När det gäller den information som FIA efterfrågade, har Pirelli omgående gett de svar som behövdes för att klarlägga vad som skedde vid testerna, så långt som företagets ansvar gick.

Erbjudandet om utvecklingstester av 2014 års däck gavs till alla, inget team favoriserades.

Testerna utfördes enligt kontraktet mellan Pirelli och FIA, som ger däckleverantören möjligheten att arrangera tester med valfritt team där körsträckan begränsas till 1000 kilometer. I kontraktet specificeras inte vilken bil som skall användas eller att alla andra team måste närvara. Pirelli har sedan 2010 klargjort att det är vare sig möjligt eller till någon nytta att göra tester av detta slag med alla team samtidigt. Denna typ av tester görs för att utveckla teknologi och att hitta nya lösningar. Här används många olika typer av däck som måste användas på en bil i taget. När det gäller tester av däck som producerats enligt specifikationer för mästerskapet är det annorlunda, exempelvis de vintertester där alla team måste vara närvarande och man måste hitta den bästa lösningen för alla bilar som deltar i VM. Därför insisterar Pirelli på behovet av vintertester under förhållanden som är representativa för de situationer som uppstår under säsongen.

Redan 2012 sände Pirelli ett e-mail till alla team, FIA och Fom där man bad alla team om vilka tider de var tillgängliga för utvecklingstester av 2013 års däck. Dessutom förklarade företaget att det var nödvändigt att testa på teamens bilar eftersom Pirelli inte hade en egen passande bil (Pirelli använder idag en uppdaterad Renault av 2010 års modell och innan dess hade man en Toyota 2009).

Inbjudan upprepades sedan i olika officiella sammanhang, senast i mars när det gällde utvecklingen av däck för 2014.

Testen i Barcelona avsåg utvecklingen av däck för 2014 och gällde inte de modifieringar som görs under säsongen 2013.

Detta test gjordes som vanligt med en gummiblandning som aldrig använts i ett mästerskap, och vars syfte var att testa konstruktioner som inte används eller kommer att användas under årets säsong. Testerna var så kallade blindtest, dvs teamet hade ingen information om vilka däckspecifikationer som testades eller målet med testen, de fick heller ingen information av något slag efteråt.

Dessutom handlade testerna inte om delaminering på något sätt, eftersom dessa problem löstes av Pirellis tekniker i laboratoriet, med hjälp av de data man samlat in under de första race som körts under säsongen.

Pirelli har hela tiden frågat efter representativa bilar, dvs med prestanda som kan jämföras med de som används i mästerskapet, men  däremot aldrig refererat till de som faktiskt används i 2013 års tävlingar. 

Användningen av den Mercedes 2013 som användes vid testen i Barcelona var ett resultat av diskussioner mellan teamet och FIA. Pirelli ställde inga krav och hade ingen möjlighet att veta om reglerna inte följdes.

Barcelona-resten utfördes i samarbete med Mercedes den 15-17 maj 2013. Teamet ställde en bil till förfogande och två förare som körde olika dagar. En basgummiblandning som inte används i år testades på tolv olika konstruktioner som inte heller de används 2013, och bara en som innehöll kevlar.

Teamet fick inga fördelar som gäller hur årets mästerskapsdäck fungerar.

Biltypen som användes var resultatet av direkta diskussioner mellan Mercedes och FIA, som framgår av mailkorrespondensen mellan teamet och Pirelli. Specifikt meddelade Mercedes att deras bil av årsmodell 2011 inte kunde användas och att man redan kontaktat FIA om att använda 2013 års bil. Det råder ingen tvekan kring att frågorna kring bilen bara var teamets ensak och att Pirelli var helt uteslutna från denna diskussion (även om Pirelli uttryckt tekniska behov av att ha tillgång till en representativ bil när det gällde inverkan på däckens prestanda).

För att understryka att detta var en vanlig utvecklingstest och inte handlade om ändringar i däckspecifikationerna efterfrågade inte Pirelli någon speciell förare eller annan personal från Mercedes utan använde sin egen personal för utvecklingstester.

Experimentdäcken till Kanadas GP har aldrig använts förut.

De däck med ny struktur i kevlar som Pirelli ger teamen till de fria träningarna inför Kanadas GP används för första gången på bana, efter att ha utvecklats i laboratoriet. Med de nya däcken har problemen med delaminering försvunnit. Men det här fenomenet har dock aldrig varit en säkerhetsrisk för förarna, utan riskerar mer att skada Pirellis varumärke. Under träningarna ges teamen möjlighet att uttrycka sina åsikter och göra observationer.

Ingen förändring av däckens livslängd

Pirelli, som alltid är beredda att göra förändringar, har inte gjort några modifieringar som påverkar livslängden på däcken, vilket alltså inte heller kommer påverka antalet depåstopp under racet, beroende på oenighet hos teamen.

 

Pirelli

Företaget grundades 1872 och är den femte största däcktillverkaren i världen sett till försäljning. Pirelli finns i över 160 länder, har 22 produktionsanläggningar i fyra världsdelar och sysselsätter omkring 36 000 personer. Företaget är en ledande tillverkare av premiumdäck, tack vare sitt engagemang i forskning och utveckling. Det är ett område där företaget varje år investerar cirka 3 procent av de totala intäkterna (5.6 miljarder euro 2011) eller 7 procent av intäkterna från premiumsegmentet, vilket gör Pirelli till en av däckindustrins främsta forskningsföretag. Syftet är att löpande förbättra prestanda och säkerhet med minimerad miljöpåverkan.

Pirelli har varit aktivt i motorsport sedan 1907, och är idag ensam leverantör av däck till Superbike World Championship”. Men framförallt är det Pirelli som levererar alla däck till Formel 1-mästerskapet under treårsperioden 2011-2013. Företagets vinterprodukter utvecklas och testas på företagets testanläggning i Älvsbyn i norra Sverige. Vintertesterna säkerställer däckens höga prestanda i typiska nordiska vinterförhållanden. Huvudkontoret för Sverige, Finland och Norge ligger i Stockholm, Sverige. Företagets globala huvudkontor är beläget i Milano, Italien.


Bifogade filer

PDF-dokument