Skip to main content

Cape Farewell vinnare av Utstickarpriset 2017

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2017 18:18 CEST

Heidi Andersson, Karin Bodin, Wendy Hollway, Anna Borgeryd och Johan Kuylenstierna

Idag prisades det internationella kulturprojektet Cape Farewell med Polarbröds hållbarhetspris Utstickarpriset. Cape Farewell var på plats i Stockholm för att ta emot pokal, prispengar och hyllningar och representerades av styrelseledamot Professor Wendy Hollway. Priset som delades ut för första gången 2012 är en del i Polarbrödsgruppens arbete att driva förändring för att säkra en uthållig livsmedelsförsörjning.

Utstickarpriset är ett erkännande av modiga människor och organisationer som går sin egen väg. Som visar hänsyn, handlingskraft, nytänkande och uthållighet. David Buckland grundade Cape Farewell år 2001 som kulturens svar på klimatförändringarna. Då handlade det om att väcka uppmärksamhet för frågan genom att arrangera seglingar med forskare, kulturskapare och pedagoger i Arktis. I dag vill den internationella organisationen framförallt undersöka hur mänskligheten kan möta förändringarna som väntar.

– Naturvetenskapliga forskare har gjort ett fenomenalt arbete och berättat den obekväma sanningen för oss att vi har ett problem. Orsaken till klimatförändringarna är vårt sätt att leva och vårt totala beroende av fossila bränslen. Nu är det upp till civilsamhället att hitta lösningar så att vi kan leva hållbart, säger David Buckland.

Cape Farewells senaste initiativ är Artcop21 som startade i samband med FN:s klimattoppmöte i Paris i fjol. I kulturfestivalen ingick över 500 arrangemang i 54 länder. Nu fortsätter arbetet med att skapa engagemang och sprida berättelser om hur en hållbar framtid kan se ut.

Juryns motivering
Årets vinnare samarbetar i stor utsträckning för det stora kulturskiftet som behövs för en hållbar framtid. De engagerar kreativa och visionära sinnen för att utmana våra ambitioner, värderingar och beteenden. Cape Farewell använder kulturella uttryck för att förmedla viktiga budskap om klimatförändringar och hållbarhet och för att inspirera till debatt som uppmuntrar till positiva åtgärder. Genom att öka den globala medvetenheten, känslomässigt och intellektuellt väcker Cape Farewell oss och leder oss till en bättre framtid.

Årets tema
Temat för årets Utstickarpris är kultur och 2017 delas priset ut till en person eller organisation som genom kulturen bidrar till att skapa förståelse och djup insikt för försörjningsläget i världen och verkar för handlingar som i förlängningen leder till verklig förändring.

Kulturen som bärare
För att nå uthållig försörjning krävs en radikal omställning från en fossilbaserad slit-och-släng-ekonomi till ett resurseffektivt och hållbart samhälle, baserat på förnybara energikällor inom planetens gränser. Årets tema handlar om att bidra till att skynda på omställningen med kulturen som bärare och verktyg. Att koppla ihop hjärnan och hjärtat och därmed öka människans vilja och engagemang för att värna den planet vi alla delar. Att gifta samman kultur och vetenskap är en grundförutsättning om vi ska lyckas. Att våga sticka ut och jobba med nya perspektiv och oväntade grupper och att jobba gränsöverskridande mellan kultur och vetenskap.

Utstickarpriset
Utstickarpriset är ett erkännande av modiga människor och organisationer som går sin egen väg. Som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet. Vinnaren av Utstickarpriset belönas med värdet av 100 gram guld. Under åren har Polarbröd hyllats för sina innovativa lösningar. En är Renklämman, världens första djupfrysta smörgås. En annan är Polfärsktmetoden, sättet att hålla brödet färskt genom frysning.

När Utstickarpriset instiftades under 2012 var det därför naturligt att premiera innovation och hållbarhet. När priset delades ut 2013 belönades bra ledarskap för världen. 2014 premierades en Utstickare som tar sig an mänsklighetens utmaningar kring uthållig försörjning på ett sätt om inspirerar och berör andra. Temat för 2015 var hållbart jordbruk och 2016 hyllades gott ledarskap för framtiden.

I juryn ingår förutom ägarna Karin Bodin och Anna Borgeryd också Johan Kuylenstierna, Maja Frankel, Heidi Andersson och Måns Adler. Priset tilldelas en modig människa som går sin egen väg och visar handlingskraft och hänsynstagande, nytänkande och uthållighet.

Om Polarbröd

Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Under de 45 år det moderna företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd, med 337 anställda. 2016 omsatte företaget 988 miljoner kronor och bakade drygt 39 000 ton bröd på de tre Polarbagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne. I Umeå finns ett kommunikationskontor, moderbolaget Polarbrödsgruppen och här verkar huvudägarna Karin Bodin och Anna Borgeryd. Utöver brödverksamheten finns även energibolaget Polarkraft AB i koncernen som från hösten 2014 producerar vindel för koncernens behov. Polarbröd är självförsörjande på förnybar energi och vill vara en positiv kraft för omgivningen i omställningen mot en uthållig försörjning.

Utstickarpriset

Familjeföretaget Polarbröd drivs av femte generationen bagarbarn och vill verka i många generationer framöver. Begreppet utstickare är tätt kopplat till Polarbröds verksamhet och används flitigt i Polarbröds bagerier. Sedan 2012 delar Polarbröd ut Utstickarpriset. Utstickarpriset är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg och som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet.