Skip to main content

​Power Circle applåderar regeringens elfordonsoffensiv

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2017 16:23 CEST

Fler uppgifter om innehållet i regeringens budget för 2018 har de senaste dagarna blivit kända. Power Circle applåderar den ambitionshöjning inom eldrivna transporter som budgeten innehåller. Ett stöd till laddning i hemmet är särskilt välkommet, och en fråga som Power Circle lyft under våren.

60 000 kronor i bonus till rena elbilar, höjning av fordonsskatten för personbilar och lätta lastbilar i proportion till deras CO2-utsläpp och ett nytt stöd för att stimulera hushåll att installera laddpunkter i hemmet. Utöver ladda hemma-stödet föreslås också medel för snabbladdstationer längs större vägar och strategiska platser. Även inköp av lättare eldrivna fordon såsom cyklar och mopeder föreslås få en stimulans på maximalt 10 000 kronor.

- De föreslagna satsningarna skapar på allvar ett förändringstryck, med både morot och piska. En eloge till regeringen som väljer att prioritera hemmaladdning, även i villor, vilket är en grundförutsättning för att välja en elbil eller laddhybrid. Tillsammans med en välavvägd bonus för utsläppssnåla personbilar och lätta lastbilar samt ökade satsningar på publik laddinfrastruktur stakar regeringen ut vägen mot fossilfrihet, kommenterar Olle Johansson, vd för Power Circle.

Totalt omfattar den nya laddinfrasatsningen 150 miljoner kronor per år fram till 2020. Detaljerna i satsningen är inte kända, men Power Circle konstaterar att ambitionsnivån är bra. Rätt utformad bör regeringens satsning ”Ladda hemma och borta” avsevärt förbättra möjligheterna för svenska bilköpare att välja laddbara bilar.

- Med Klimatklivet och denna ytterligare satsning på laddinfrastruktur tror jag faktiskt att Sverige kan bli ett av de första länderna i världen där räckviddsångest blir ett minne blott. Men här gäller det också att bygga för framtiden, med framtidssäker teknik som utvecklar marknaden och möjliggör integration av elfordon i elsystemet, fortsätter Olle Johansson.

En laddbar bil som är ansluten till elnätet erbjuder intressanta möjligheter och marknaden för laddtjänster är fortfarande i sin linda. För att skapa förutsättningar för nya kunderbjudanden och nya affärsmodeller till nytta för kunden och elsystemet anser Power Circle att det bör ställas vissa krav för att erhålla ladda hemma-stödet. Att installationen sker av behörigt elinstallationsföretag och i linje med gällande riktlinjer för elinstallationer är självklart, men man bör också styra mot ”smart” hårdvara som kan anslutas mot internet och kommunicera genom vedertagna protokoll. Hårdvaran bör också utrustas med godkänd debiteringsmätare för att möjliggöra pålitlig datainsamling.

Power Circle föreslår att stödet för en installerad laddpunkt i ett hushåll bör vara minst 5 000 kronor. Stödet måste vara enkelt att söka, eller helst vara utan föregående ansökningsförfarande. Här kan regeringen inspireras av ROT/RUT-avdragets utformning.

För mer information eller presskommentar, kontakta;

Olle Johansson, vd Power Circle AB, +46 70 791 29 62, olle.johansson@powercircle.org

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.