Skip to main content

Ny Såifaanläggning för HVO Diesel 100 i Göteborgs hamn

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 09:29 CEST

Idag inviger Preem en nya Såifaanläggning för yrkestrafik i Göteborgs hamn. Etableringen är ett led i Preems expansiva satsning på nya och moderna stationer på strategiska platser och knutpunkter runt om i Sverige.

Yrkestrafiken kan nu tanka drivmedel med förnybart innehåll i Göteborgs hamn. Exempelvis Preem Evolution Diesel med upp till 50 procent förnybart innehåll och som delvis är tillverkad av restprodukter från svensk skogsindustri. Det ger en diesel som minskar koldioxidutsläppen med upp till 46 procent jämfört med en diesel utan förnybart innehåll. Här erbjuds även möjligheten att tanka HVO Diesel 100, en helt fossilfri diesel som främst kan tankas av dieselmotorer för tunga fordon.

– Nu stärker vi ytterligare vårt stationsnät och fortsätter att utveckla vår service till bästa möjliga.
På anläggningen i Göteborgs hamn kan yrkesföraren tanka förnybart dygnet runt. Dessutom är vår HVO-diesel palmolje- och PFAD*-fri. Vi vill inte ersätta ett miljöproblem med ett annat genom att bidra till skövling av regnskog och väljer därför förnybara råvaror med stor omsorg till vår HVO-diesel, säger Ulf Hegwall, försäljningschef för tung trafik på Preem.

Såifa är namnet på Preems dieselnät för tung yrkestrafik. På preem.se finns mer information om Preems produkter och syn på hållbarhet.

* PFAD är en biprodukt från palmoljeproduktionen och medför samma negativa miljöpåverkan.

För mer information kontakta:
Ulf Hegwall, försäljningschef tung trafik, Preem, tel: 010-450 19 79, e-post: ulf.hegwall@preem.se
Tove Grönkvist, pressansvarig Preem, tel: 070-450 10 01, e-post: tove.gronkvist@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Våra två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2015 var Preems omsättning 66 miljarder SEK.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy