Pressmeddelande -

Preems drivmedel minskade CO2 med nästan 685 000 ton 2015

Fotograf: Patrik Johäll

Under förra året minskade Preems Evolution drivmedel, Preem Evolution Diesel och Preem Evolution Bensin, koldioxidutsläppen sammanlagt med nästan 685 000 ton. Det motsvarar en minskning motsvarande koldioxidutsläppen från nästan 219 000 bilar*.

2011 lanserades Preem Evolution Diesel som delvis består av tallolja, en restprodukt från den svenska skogsindustrin. Sedan dess har andelen förnybart i Preem Evolution Diesel ständigt ökat. Den har nu ett förnybart innehåll med upp till 50 procent.

Under 2015 infördes Preem Evolution Bensin på stationer i södra Sverige och är den första bensin som innehåller 10 procent förnybar råvara.

– Vi har tekniken, kunskapen och viljan att utveckla gröna drivmedel för ett hållbarare samhälle. Vår högt ställda ambition är att alla drivmedelen vi säljer på den svenska marknaden ska vara helt fossilfria 2030. Det är en viktig pusselbit för att uppnå Sveriges klimat- och miljömål, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

Preem Evolution Bensin har hittills minskat koldioxidutsläppen med 4 136 ton vilket motsvarar utsläppen från 1 836 bensinbilar. Under 2015 minskade Preem Evolution Diesel koldioxidutsläppen med 680 578  ton vilket motsvarar utsläppen från 217 090 dieselbilar.

Det finns två typer av biodiesel på den svenska marknaden: FAME (fettsyrametylester) och HVO (hydrerad vegetabilisk olja). Fördelen med HVO är att den är uppbyggd på samma sätt som fossil diesel och därmed kan blandas i det fossila drivmedlet i betydligt högre andel än FAME. Preem introducerade först i Sverige och först i världen HVO-diesel baserade på tallolja. Det blev snabbt en succé och HVO bidrog kraftigt till den ökade andelen förnybara drivmedel i Sverige.

För mer information kontakta gärna:
Helene Samuelsson, kommunikationschef, tel: 070-450 12 22, e-post: helene.samuelsson@preem.se
Tove Grönkvist, pressansvarig, tel: 070-450 10 01, e-post: tove.gronkvist@preem.se

* Så här har vi räknat:
För att alla aktörer ska använda och jämföra samma värden för växthusgasbesparing ska växthusgasutsläppet för det förnybara drivmedlet jämföras med dess fossila motsvarighet enligt standardvärden som anges enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. De värdena som är aktuella för våra produkter hittar du på följande länk Klimatprestanda. För att sedan veta hur mycket koldioxidutsläpp den genomsnittliga bensin- eller dieselbilen genererar använder vi oss av länsstyrelsens statistik över den genomsnittliga bensin- och dieselförbrukning per invånare.

Ämnen

  • Klimatfrågor

Kategorier

  • stationer
  • drivmedel
  • preem evolution
  • preem evolution drimedel
  • förnybara drivmedel

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För helåret 2014 var Preems omsättning 94 miljarder SEK.

Presskontakt

Preems presstelefon

Presskontakt Presskontakt och förfrågningar +46 70 450 10 01

Niclas Brantingson

Presskontakt Presschef +46 70 362 03 99

Relaterat innehåll