Skip to main content

Preem välkomnar beskedet från regeringen om skattebefrielse för biodrivmedel

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 14:52 CET

Foto: Vy över Preems bioraffinaderi i Göteborg
Fotograf: Patrik Johäll

Preem välkomnar finansdepartementets besked idag (16 december) om att EU har godkänt regeringens ansökan om fortsatta skattelättnader för hållbara biodrivmedel t.o.m. utgången av 2018.

– För Preem som har gjort omfattande investeringar för att kunna producera hållbara drivmedel är det ett viktigt besked, även om vi fortfarande väntar på mer långsiktiga styrmedel. En ambitiös kvotplikt baserat på drivmedlens klimateffektivitet är rätt väg att gå för att styra mot minskade utsläpp av koldioxid, säger Petter Holland, VD för Preem.

Preem producerar sedan 2011 biodrivmedel baserat på förnybar skogsråvara. Tillsammans med Södra och Sveaskog gör Preem diesel på tallolja, en restprodukt från skogsindustrin. Preem Evolution Diesel är en unik svensk uppfinning och ett resultat av många års svensk forskning och samarbete. Tallolja är den råvara med bäst klimatnytta, enligt Energimyndigheten. HVO (hydrerad vegetabilisk olja) från tallolja reducerar utsläppen med 89 procent.

– Efter överenskommelsen i Paris känns det extra viktigt att svenska företag får rätt incitament för att fortsätta omställningen i högt tempo. Vi har under 2015 byggt om vårt bioraffinaderi i Göteborg för att fördubbla produktionskapaciteten av Preem Evolution Diesel och runt hörnet väntar vår nästa stora produkt, nämligen bensin från skogsavfall, säger Petter Holland.

För mer information, kontakta:
Helene Samuelsson, Kommunikationschef, Preem, mobil: 070-450 12 22, epost: helene.samuelsson@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För helåret 2014 var Preems omsättning 94 miljarder SEK.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy