Skip to main content

Forskningsmiljö för bättre cancerbehandling invigs

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2009 07:56 CEST

En del nya, i vissa fall mycket dyra cancerläkemedel, hjälper endast 10 - 20 procent av patienterna och effekten kan vara kortvarig. För att undvika onödiga biverkningar eller behandlingar som inte gör nytta samlas nu resurserna vid Uppsala universitet för att ta fram ny diagnostik för detta ändamål.

En del nya, i vissa fall mycket dyra cancerläkemedel, hjälper endast 10 - 20 procent av patienterna och effekten kan vara kortvarig. Det finns därför ett stort behov av att identifiera de patienter som har störst nytta av en cancerbehandling, och att undvika att någon utsätts för onödiga biverkningar från ett läkemedel som ändå inte kommer att vara effektivt för att behandla deras sjukdom. Flera forskargrupper vid Uppsala universitet samt två av deras avknoppningsbolag skall nu försöka att med hjälp av bättre diagnostik förbättra behandlingen av cancer inom ramen för forskningsmiljön "Companion diagnostics initiative", som finaniseras av VINNOVA. I miljön ingår deltagare från discipliner som kirurgi, onkologi, patologi, tumörgenetik, molekylär bioteknologi, och från de två Uppsalabaserade bioteknologiföretagen Olink Bioscience och Olink Genomics.

- Vi kommer att utnyttja en unik kombination av kompetenser, teknologier och provsamlingar i Uppsala som ger oss förutsättningar att utveckla skräddarsydda behandlingslösningar för enskilda cancerpatienter. Siktet är inställt på att uppnå bättre behandlingseffekter, och till lägre kostnad för samhället, säger Mats Nilsson, professor i molekylär diagnostik vid institutionen för genetik och patologi, Uppsala universitet, som koordinerar projektet.

Projektet kommer att använda nya metoder som utvecklats vid institutionen för att undersöka tumörcellernas DNA och proteiner. Företagens deltagande i miljön ger förutsättningar att snabbt göra de nya diagnostiska verktygen tillgängliga för bred tillämpning inom vården. Målet är att inom fem år ha utvecklat och även utvärderat de nya diagnostiska möjligheterna.

Verksamheten invigs den 15 september, kl 13 i Waldenströmsalen, Rudbecklaboratoriet.

För mer information, kontakta professor Mats Nilsson, 018-471 48 16, 073-053 78 76, mats.nilsson@genpat.uu.se