Skip to main content

Taggar

Sjukvård

Politik

regional utveckling

Kultur

Forskning

Hälsa

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2019
TR Scandinavia Policy Highlights

TR Scandinavia Policy Highlights

Dokument   •   2018-03-15 09:30 CET

OECD-studie om Västra Skandinavien.

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2018

Region Skånes kulturnämnd fördelar en halv miljard kronor under 2018 genom bidrag till många olika verksamheter, institutioner, fria grupper runt om i hela Skåne. Kulturnämnden pekar med sin verksamhetsplan för 2018 ut strategiska områden för utveckling som ser till bredd och spets i kulturlivet i Skåne.

Bokslutsrapport från Region Skåne 2017

Bokslutsrapport från Region Skåne 2017

Dokument   •   2018-01-23 11:00 CET

Rapporten är en kortfattad version av Region Skånes preliminära resultat och ekonomiska ställning för 2017.

Komplett dagordning från regionfullmäktige 28/11

Dagordning med alla reservationer och protokollsanteckningar

SKL-rapport

SKL-rapport

Dokument   •   2017-11-07 09:18 CET

SKL rapport om bemanningstrend i hälso- och sjukvården kvartal 3 2017

Dagordning

Dagordning

Dokument   •   2017-10-24 19:53 CEST

Region Skåne VBU18-20

Region Skåne VBU18-20

Dokument   •   2017-10-24 18:43 CEST

Pressinformation från regionfullmäktige 2017-09-19
Medicinsk utvärdering vårdval Laro

Medicinsk utvärdering vårdval Laro

Dokument   •   2017-08-24 15:44 CEST

Medicinsk utvärdering vårdval Laro Region Skåne av Lars-Håkan Nilsson,

Målutvärdering vårdval Laro

Målutvärdering vårdval Laro

Dokument   •   2017-08-24 15:44 CEST

En målorienterad intressentutvärdering av Lisa Andersson och Björn Johnson

Dagordning regionfullmäktige 2017-06-20

Dagordning regionfullmäktige 2017-06-20

Dokument   •   2017-06-20 20:58 CEST

Dagordning innehållande alla reservationer, protokollsanteckningar, återremisser, bordläggningar samt svaren under mötets frågesund

Bemanningstrend

Bemanningstrend

Dokument   •   2017-05-08 13:30 CEST

Kostnader för inhyrd personal i hälso-och sjukvården första kvartalet 2017

Dagordning regionstyrelse 27 april 2017

Dagordning regionstyrelse 27 april 2017

Dokument   •   2017-04-27 15:10 CEST

Innehåller dagens ärende plus återremisser, ändringar av förslag, reservationer och protokollsanteckningar

Ärendelista RF 2017-04-04

Ärendelista RF 2017-04-04

Dokument   •   2017-04-04 20:02 CEST

Dagordning innehållande reservationer, protokollsanteckningar, frågor, interpellationer och bordlagda ärenden

Karta busslinje Malmö Sjukhusområde

Karta busslinje Malmö Sjukhusområde

Dokument   •   2017-03-31 08:00 CEST

Den 3 april får Malmö en ny busslinje. Då startar Sjukhusbussen som kommer att köra en ringlinje inne på sjukhusområdet i Malmö för att underlätta för alla besökare under om- och nybyggnationen som pågår.

Hotellstädare löper stor risk för belastningsskador - rapport från Arbets- och miljömedicin Syd
Pressinformation från regionstyrelsen 16 mars 2017

Ärendelista från dagens regionstyrelse med alla beslut, reservationer, protokollsanteckningar, val och extraärenden