Skip to main content

Kultur som stöd för barn på flykt

Dokument   •   Dec 14, 2015 13:47 CET

Kultursektorn har en viktig roll att spela för människor som kommer till Sverige på flykt från kring, förföljelse och förtryck. Kulturnämnden avsätter därför medel till kommunförbundet i Skåne för att, som ett första steg, stödja folkbiblioteken arbete med att ge människor på flykt en mer dräglig tillvaro.
Licens Creative Commons erkännande (?)