Skip to main content

Årets ledare i Region Skåne är chef på två orter

Nyhet   •   Sep 23, 2019 16:00 CEST

Han leder en verksamhet som finns på två orter. Trots det har han på kort tid lyckats skapa en välfungerande arbetsplats som genomsyras av samarbete och delaktighet. Nu får David Piros, sektionschef på SUS, Region Skånes ledarskapspris 2019.

David Piros är sektionschef för ST-läkarna som genomgår specialistutbildning på Intensiv- och perioperativ vård vid Skånes universitetssjukhus. I hans uppdrag ingår att ansvara för verksamhetsområdets övergripande patientsäkerhetsprocesser och ha medarbetaransvar för 40 ST-läkare där hälften är placerade i Lund och hälften i Malmö. Dessutom samordnar och arbetsleder han två patientsäkerhetssamordnande sjuksköterskor och två studierektorer i sitt uppdrag.

Årets pris delades ut den 23 september på personalnämndens sammanträde i Rådhuset i Kristianstad.

– Jag är otroligt lycklig och stolt. Min utgångspunkt är alltid att först diskutera med mina medarbetare, chefskollegor och samarbetspartners och försöka hitta lösningar och vägar framåt, säger David Piros.

Enligt motiveringen har han etablerat en tydlig struktur med samarbete mellan Lund och Malmö för att på så kort tid som möjligt och med tydligt målfokus uppnå utbildningsmål genom tjänstgöring på båda orter. Den bygger i hög grad ett aktivt samarbete och delaktighet mellan ST-läkare i Lund och Malmö som numera själva ansvarar för att introducera varandra på sin basort.

Fakta/ Region Skånes ledarskapspris 2019
Årets ledarskapspris är instiftat för att uppmärksamma och belöna en chef som har medarbetarnas hälsa som drivkraft och som arbetar med såväl den organisatoriska som den sociala arbetsmiljön. Priset går till en chef som leder och agerar enligt Region Skånes chefs- och ledarkriterier. Verksamhetens mål ska också ha uppnåtts med ett bra resultat under 2018/2019.

Priset är 50 000 kronor som ska gå till en utvecklingsinsats för chefen och medarbetare i den berörda verksamheten. Pristagaren har också möjlighet att utan kostnad välja en valfri ledarskapsutbildning i Region Skånes interna utbud.

För mer information
Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne: 044-309 23 94