Skip to main content

Årets pristagare och stipendiater inom arkitektur, design och miljö hyllade!

Nyhet   •   Nov 11, 2016 16:30 CET

Skånes arkitekturpris 2016 går till Max IV i Lund. Två arkitekter, Fojab arkitekter och Snøhetta, och en byggherre, Fastighets AB ML4, delar på priset.

ÅRETS PRISTAGARE OCH STIPENDIATER
Skånes arkitekturpris 2016
Till Max IV i Lund. Målet har varit att skapa en välplanerad och stimulerande forskarmiljö, och att tolka och uttrycka den unika processen i byggnadernas yttre gestaltning. Forskningsanläggningens avancerade högteknologiska innehåll och funktion har varit den avgjort främsta inspirationskällan till byggnadernas arkitektur, form och design. Under flera år framöver kommer MAX IV, att utgöra en världsledande markör inom den naturvetenskapliga forskningen, med stor betydelse för Lunds och hela regionens utveckling. Sannolikt bidrar det arkitektoniska symbol- och ikonvärdet till att synliggöra och kommunicera detta budskap. Priset är en bekräftelse på gott arkitektarbete och en glad uppmuntran inför kommande uppgifter.

Två arkitekter, Fojab arkitekter och Snøhetta, och en byggherre, Fastighets AB ML4, delar på priset.

Region Skånes designstipendium, nyutexaminerad/sistaårselev 2016
Emelie Ihre för informationsappen Tadaa! Den är tänkt som ett hjälpmedel för neurotypiker med syfte att underlätta vardagen för en ganska stor grupp människor. Appen skulle kunna bidra till att andra som skapar kognitiva hjälpmedel inser att de inte måste se kliniska eller tråkiga ut, att den visuella upplevelsen är en väldigt viktig del av designen. Tanken är också att man ska kunna ändra tema i appen, så att man kan ha en estetisk stil som passar ens personliga preferenser, men som samtidigt tar hänsyn till hur man fungerar. Många är intresserade av att använda appen, men prissumman räcker inte så långt för att realisera projektet. Ytterligare finansiering kommer att krävas. Emelie Ihre ser stipendiet som en bekräftelse på att hon håller på med något bra och att allt slit nu belönas.

Region Skånes designstipendium, etablerad designer 2016
Johan Kauppi för utomhusgymmet Kebne, en produkt som placerar sig någonstans mellan möbel, industridesign och landskapsarkitektur. Tanken har varit att skapa möbler/skulpturer istället för maskiner. Funktionella träningsmöbler som samspelar med och förhåller sig till stadsrum och landskap och på så sätt även skapar förutsättningar för goda sociala mötesplatser. Visionen är att välkomna alla, träningsmöblerna ska inte vara exkluderande eller behöva förses med varningstexter. Stipendiet innebär för Johan Kauppi en välkommen resurs som underlättar det långa prototyp- och utvecklingsarbetet mot en färdig produkt. Det återstående utvecklingsarbetet kommer att ske tillsammans med Nina Kauppi i samarbete med Nola som väljer att producera och marknadsföra Kebne.


Miljöpriser

Region Skånes miljöpris 2016
Per Modig för sitt förverkligande av sin dröm och vision om att odla ekologiska baljväxter i Skåne och Sverige. Genom satsningen har Per minskat på transporterna av baljväxter till Sverige samt ökat produktionen av ekologisk och nyttig mat.

EkoBalans Fenix AB för sina lösningar för hållbar återvinning av fosfor och kväve. Ekobalans teknologier gör avfall till resurs genom att återcirkulera fosfor och kväve, vilket är mycket viktigt i ett framtida alltmer cirkulärt och fossilfritt samhälle.

Regions Skånes miljöstipendier 2016
Emelie Svensson för sin idé att skapa en innovativ återvinningsmodell där spill av konstfiberpolyester ska bli en tillgång inom modebranschen och sluta kretsloppet i en bransch som i många år byggt på råvaruuttag med slit och släng.

URBI för att de med sin verksamhet att utveckla biodling, skapa jobb och erbjuda närodlade, biodlingsrelaterade produkter förenar såväl social, ekologisk som ekonomisk hållbarhet. De har en förmåga att genom deltagardriven pedagogik nå och engagera såväl ungdomar, personer med funktionshinder som personer som står långt från arbetsmarknaden.

Region Skånes hederspris 2016 Till Daniel Åberg för sitt outtröttliga engagemang och driv att i Länsstyrelsen Skånes tjänst ständigt se möjligheterna att utveckla Kullaberg. Genom hållbarhetssatsningar, förbättrad tillgänglighet, utvecklade samarbeten med närings- och föreningsliv samt naturvårdsprojekt. Daniel initierar och medverkar i projekt för lokala, nationella och internationella naturupplevelser.