Skip to main content

Åtta av tio rekommenderar sin vårdcentral

Nyhet   •   Jan 26, 2016 10:00 CET

Vårdcentralerna i Skåne får höga betyg för helhetsintryck och åtta av tio kan tänka sig att rekommendera sin vårdcentral till någon annan. Men en av tio är missnöjd med tillgängligheten.

Nästan 19 000 patienter i Skåne har svarat på den nationella patientenkäten för vårdcentraler hösten 2015. Region Skånes resultat följer i stort sätt genomsnittet i Sverige. De allra flesta upplever bemötandet som bra. Däremot uppger en av tio att man inte fått besöka vårdcentralen inom rimlig tid. När det gäller hur vårdcentralen förmedlar information och kunskap är tre av fyra positiva.

- Det är glädjande att patienterna över lag är positiva till sin vårdcentral och rekommenderar den till andra, men vi kan även se områden där vi behöver bli bättre. Tillgängligheten är ett område men också förmågan att förmedla information och kunskap. Även om vi följer riket så finns det mer att göra säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Fler får frågor om motion

Allt fler får frågor om sina motionsvanor när de besöker vårdcentralen. 40 procent av patienterna har blivit tillfrågade om sina motionsvanor 2015 jämfört med 33 procent ett år tidigare.

Männen är generellt nöjdare med sin vårdcentral än kvinnor och rekommenderar den i något större utsträckning till andra. Något fler män än kvinnor instämmer i att deras behov av vård blivit tillgodosett 80 procent, respektive 76 procent.

- Vi är tacksamma för att nästan 19 000 personer har tagit sig tid att svara på enkäten denna gång. Det är viktigt att vi fortsätter att ha en tillräckligt hög svarsfrekvens. Våra patienters erfarenheter och kunskaper är mycket viktiga för att kunna förbättra och utveckla verksamheterna på bästa sätt, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec.

Fakta

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största undersökningar. Inför mätningen 2015 togs en ny nationell enkät fram för att på ett ännu bättre sätt fånga patienters upplevelser av vården men även för att kunna följa upp efterlevnaden av patientlagen. Redovisningen av resultaten ser därför inte likadan ut som tidigare år.

Hela undersökningen finns på: patientenkat.se

Kontakt

Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, 044-309 33 91.