Skip to main content

Arbetsmarknadsfrågor i fokus på Greater Copenhagenmöte

Nyhet   •   Sep 28, 2019 07:00 CEST

Fredagen den 27 september var det styrelsemöte i Det gränsregionala samarbetet Greater Copenhagen. Punkter på dagordningen var bland andra:

  • Att de danska regionerna nu står på fast grund efter flera års osäkerhet vilket gör att vårt pånyttfödda samarbetsklimat kan fortsätta att ge utdelning.

  • Att arbetsmarknadsfrågorna just nu är i fokus - en gemensam politisk vision - en arbetsmarknadscharter behandlas och kommer att presenteras mot slutet av året.

I dag pendlar 15-17 000 skåningar varje dag till Danmark för att arbeta. Öresundsregionen har styrkan av en gemensam arbetsmarknad: Arbetslösa har kunnat söka jobb på andra sidan Öresund, och överhettning undviks vid konjunkturtoppar. Flera gränshinder har avskaffats med hjälp av det arbete som gjorts inom ramen för Greater Copenhagen. En viktig del i detta är Öresund Direkt som sedan år 2000 bistått företag och privatpersoner i frågor som rör pendling, företagsetablering, anställning och studier. Under 2017 utökades tjänsten med närvaro även i Helsingborg.

– Diskussioner pågår inom Greater Copenhagen för att hitta en långsiktig finansieringslösning för Öresunddirekt på den danska sidan, äger Ulrika Geeraedts, Regional utvecklingsdirektör i Region Skåne. 

  • Att Region Blekinge vill vara en del av Greater Copenhagen. Något som parterna både i Sverige och Danmark tycker är positivt. Samtal initierats därför med Blekinge kring hur de kan tas upp i samarbetet på bästa sätt.

– Att Greater Copenhagen nu välkomnar en ansökan från Blekinge är ett stort steg framåt, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i styrelsen för Region Skåne. Samtidigt fortsätter samarbetet om nödvändiga järnvägs- och vägbyggen, och vi bygger nu på det med frågorna om den gemensamma arbetsmarknaden och en mer hållbar ekonomi. Det visar att Greater Copenhagen nu på en gång utvidgar samarbetet och fördjupar det.

För mer information, kontakta:

Carl-Johan Sonesson, nås genom pressekreteraren Camilla Andersson 073-391 34 32.