Skip to main content

Byggstart Sverige – 11 röster om framtidens stambana

Nyhet   •   Nov 09, 2016 10:26 CET

Framträdande aktörer från näringsliv, forskning och politik släpper nu rapport om vinsterna med ny stambana för höghastighetståg i Sverige. Bland skribenterna finns EU:s Pat Cox, IKEA:s Michael Stjernquist och SJ:s Crister Fritzson. Idag den 9 november lanseras rapporten på ett riksdagsseminarium.

En svensk höghastighetsjärnväg är mer än snabba tågBakgrunden till rapporten är att flera tunga aktörer står bakom en ny höghastighetsjärnväg, men den offentliga debatten kan tyckas till stor del negativt vinklad. För att tydliggöra vinsterna med en ny stambana genomfördes i juni 2016 en konferens i Malmö kallad Byggstart Sverige. Som ett led i detta arbete har Region Skåne, Västra Götalandsregionen samt Region Jönköpings län samlat några av rösterna i en rapport med samma namn.

De olika perspektiven visar tydligt att vinsterna är flera, och att det inte bara handlar om en snabb järnväg mellan banans ändpunkter i Sveriges tre största städer.

Väntade vinster och ringar på vattnet
Michael Stjernquist, vd IKEA AB, berättar i rapporten att IKEA är helt beroende av snabb och pålitlig spårbunden kollektivtrafik för att kunna fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och ett svenskt flaggskepp i världen. Crister Fritzson, vd SJ, lyfter hur en höghastighetsjärnväg kan tredubbla godstrafiken på järnväg och utveckla regionala och lokala trafiksystem för persontrafik.

Men det finns även andra framtida förtjänster som kanske inte är lika lätta att se. Pia Kinhult, Strategic Project Advisor ESS ERIC, förklarar hur en höghastighetsjärnväg stärker svensk akademi och forskning internationellt. Pat Cox, EU-kommissionens samordnare för den gränsöverskridande transportkorridoren Skandinavien-Medelhavet, lyfter fram den stora betydelse en svensk höghastighetsjärnväg har för att binda samman Skandinavien med norra Europa.

Lansering i riksdagen
I samband med lanseringen av Byggstart Sverige-rapporten anordnas den 9 november ett riksdagsseminarium i Stockholm där Pia Nilsson (S) och Anders Åkesson (C) står värdar. Inbjudna är politiker och tjänstemän i riksdagen och regeringskansliet tillsammans med Trafikverket och intresseorganisationer.