Skip to main content

E-tjänst i vården vann europeiskt innovationspris

Nyhet   •   Jun 10, 2013 09:00 CEST

Medborgartjänsten Mina vårdflöden har tilldelats Europakommissionens innovationspris för offentlig sektor. Region Skåne deltar i det Vinnova-finansierade projektet genom Hässleholms sjukhus, med särskilt ansvar för höftoperationer.

- E-hälsa är en viktig del av framtidens hälso- och sjukvård. Här har vi utvecklat tjänster som förenklar för både invånare och personal inom vården. Därför är det särskilt roligt att arbetet uppmärksammas av Europakommissionen, säger Peter Kalén, Region Skånes projektledare.

Mina vårdflöden är en e-tjänst som ger patienter möjlighet att följa den egna remissen, ha koll på den egna vårdhistoriken och de framtida vårdplanerna. Via e-tjänsten får invånarna även tillgång till vårdgarantier och hjälpmedel samt möjlighet att kommunicera med vården via elektroniska formulär.

Bland 203 tävlande bidrag utsåg Europakommissionen i förra veckan Mina vårdflöden till en av totalt nio vinnare till priset som mest innovativa och framåtblickande satsning inom offentlig sektor i EU. Priset på 100 000 euro ska användas till att utveckla en e-tjänst för barn med cystisk fibros och att ge Mina vårdflöden stöd för andra språk än svenska.

E-tjänsten Mina Vårdflöden är en del av Mina vårdkontakter som kommer att erbjudas nationellt under hösten 2013.

Fakta
Mina Vårdflöden är ett Vinnova-projekt som pågår mellan januari 2012 och december 2013. Bland deltagarna finns Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Karolinska Institutet, Lunds universitet och patientföreningar.

Mer om Mina vårdflöden på Vinnova.se

http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/Mina-Vardfloden/