Skip to main content

Europeiskt projektmöte i Malmö om klusterutveckling och smart specialisering

Nyhet   •   Jul 04, 2016 09:27 CEST

Den 20-22 juni anordnades ett projektmöte och studiebesök i Skåne inom ramen för Interreg Europe-projektet ClusteriX 2.0. Temat för projektmötet var ”European initiatives fostering strategic cluster partnerships and emerging industries”.

Syftet med mötet var att utbyta goda exempel, samt att träffa de de skånska klusterinitiativen Mobile Heights och Media Evolution som arbetar horisontellt och där öppna innovationsarenor där olika branscher knyts samman. Frågorna som diskuterades under mötet var bland annat hur regioner kan använda klusterorganisationer för att utveckla smart specialisering och här kommer regionerna att delta i en gemensam peer-review.

Mötet i Malmö var det första gemensamma mötet inom ett femårigt projekt som syftar till att förbättra och effektivisera implementeringen av innovationsstrategier/smarta specialiseringsstrategier. ClusteriX 2.0 syftar även till att förbättra och effektivisera implementeringen genom att bättre nyttja regionala klusterorganisationers nätverk och resurser.

Utöver Region Skåne deltar nio europeiska regioner i projektet;
ecoplus – The Business Agency of Lower Austria, Österrike
TIS Techno Innovation South Tyrol, Italien
West-Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd., Ungern INMA National Institute of Research, Rumänien
Regional Development Agency Ostrava, Tjeckien
Growth Forum of Southern Denmark, Danmark
Regional Council of Auvergne, Frankrike
Enterprise Flanders, Belgien
North-East Regional Development Agency, Rumänien

För ytterligare information, kontakta;
Christian Österlind, Region Skåne
Näringslivsutvecklare
Tfn: 070-557 16 74