Skip to main content

Föräldrar till barn med autism får utbildning på internet

Nyhet   •   Maj 13, 2014 11:22 CEST

När ett barn får en autismdiagnos är det viktigt att barnets föräldrar snabbt får kunskap om diagnosen och vilket stöd man som förälder bör ge sitt barn. Habilitering & Hjälpmedel inom Region Skåne har fått medel från Arvsfonden för att utveckla en internetbaserad interaktiv utbildning som riktar sig till just dessa föräldrar.

 Habilitering & Hjälpmedel erbjuder en tvådagarsutbildning för föräldrar till barn som nyligen fått en autismdiagnos. Denna utbildning hålls på flera orter i Skåne och vid flera tillfällen under året. Dessvärre kan alla berörda föräldrar inte ta del av utbildningen.

– En internetbaserad utbildning ger större flexibilitet och passar människors vardag. Föräldrar kan delta oavsett var de bor i Skåne och följa utbildningen på tider som de själva väljer, säger Majlis Fransson, projektledare för utvecklingen av den interaktiva utbildningen.

Syftet är att föräldrar på bästa sätt och så tidigt som möjligt ska kunna ge barnet stöd och träning i vardagen.

Barn- och ungdomshabiliteringen och Forsknings- och Utvecklingsenheten inom Habilitering & Hjälpmedel i Region Skåne utvecklar den internetbaserade utbildningen i samarbete med Autism- och Aspergerföreningen i Skåne.

– Tack vare medel från Arvsfonden har vi nu möjlighet att ta fram ett riktigt bra verktyg som kommer att underlätta för många föräldrar. Vår plan är naturligtvis att i framtiden bygga upp liknande utbildningar för våra andra målgrupper inom Habilitering & Hjälpmedel, säger Majlis Fransson.

För mer information:
Majlis Fransson, utbildningssamordnare, Barn- och ungdomshabiliteringen Region Skåne
Telefon 040-67 53 60 076