Skip to main content

​Hälsostaden Ängelholm drivande i arbetet med multisjuka äldre

Nyhet   •   Jan 04, 2017 09:00 CET

I en fallstudie av Hälsostaden Ängelholm gjord vid Lunds Universitet beskriver forskarna en positiv utveckling av arbetet med multisjuka äldre. Slutsatserna i utvärderingen kommer från intervjuer med patienter, närstående och personal.

En av de stora utmaningarna för hälso- och sjukvården och för socialtjänsten i Sverige är att samordna insatserna för patienterna. Hälsostaden Ängelholm är ett försök att möta organisatoriska brister och pröva nya lösningar för att förbättra hälso- och sjukvården i gränslandet mellan landsting och kommun.

Forskarna från Lunds universitet har fokuserat på multisjuka äldre, deras närstående, hälso- och sjukvårdpersonalen och deras erfarenheter av patientprocesser vid Hälsostaden, samt erfarenheter ansvariga har av verksamheten.

Viktiga resultat

Från Region Skånes sida är slutsatserna från Hälsostaden viktiga ur fler aspekter.

- Materialet är betydelsefullt i arbetet med att utveckla vården för våra mest sköra äldre patienter samt i det fortsatta kommunsamarbetet, säger Alf Jönsson, regiondirektör.

Av alla de förändringar som genomförts hade de intervjuade patienterna positiva erfarenheter främst av det mobila akutteamet och närsjukvårdsteamet. Teamen fyller viktiga roller för att förbättra patientprocesserna, men stora utmaningar för att multisjuka äldre ska få sina behov av vård tillgodosedda återstår.

Rapporten pekar också på utmaningar när det gäller delaktighet i vården och god ömsesidig kommunikation. Detta har stor betydelse för såväl patienter och närstående som personal.

- Vi har sett att behoven av kontinuitet i mötet med rätt utbildad personal är betydande men inte fullt ut tillgodosedda. Och speciellt då kontakt med läkare med specialistkompetens i geriatrik, men detta gäller också andra yrkesgrupper. Vikten av kunskapsöverföring och effektiv samverkan mellan personal i olika organisationer kan inte nog understrykas, säger Susanne Iwarsson, vid Institutionen för hälsovetenskaper och Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet.

Multisjukdom kräver förståelse

Det krävs en specifik förståelse och kunskap om vad det innebär att vara multisjuk och äldre, inte bara ur ett medicinskt perspektiv utan också utifrån vilka konsekvenser sviktande hälsa får för det dagliga livet, inklusive relationen till närstående.

Slutsatserna lämnas nu bland annat över till chefen för Hälsostaden Ängelholm Carl-Johan Robertz.

- Det är värdefullt att vi nu får en första utvärdering från akademin på det vi gjort hittills. Vi kan se att omorganisationen faktiskt kan förbättra förutsättningarna för att säkerställa en patientprocess av hög kvalitet, säger Carl-Johan Robertz chef för Hälsostaden Ängelholm.

Kontakt:

Alf Jönsson, Region Skåne, tel: 044-309 31 21

Carl-Johan Robertz, Hälsostaden, tel: 0431-812 70

Professor Susanne Iwarsson, Lunds universitet, tel: 046 2221940